Mavesår koster mange millioner på dansk storlandbrug

Goodvalley har øget produktionen af svinekød med 1.100 ton det seneste år

Det store danskejede landbrug Goodvalley A/S har i Ukraine været ramt hårdt af mavesår i flere svinebesætninger. Resultatet har været en forhøjet dødelighed, og at mange grise måtte sælges som 2. klasses. 

”Vi er tilbage på sporet igen nu, men det har kostet dyrt for os. Jeg forventer, at tabet løber op i et stort to-cifret millionbeløb, dog under 50 mio. kr., når vi får gjort regnskabet endeligt op”, siger adm. direktør Hans Henrik Pedersen, Goodvalley, til landbrugsavisen.dk.

Hvad kilden til mavesårene er, er ikke endeligt fastslået med sikkerhed, men det relaterer til fodersammensætningen, fortæller Hans Henrik Pedersen.

Trods det store tab på mavesår lander Goodvalley med egne ord ”et tilfredsstillende regnskab” for 2. kvartal 2019.

Af regnskabet fremgår det, at Goodvalley i 2. kvartal i år opnåede et EBITDA-resultat på 77 mio. kr. efter justering for forskydninger i værdien af besætningerne. I samme kvartal sidste år var resultatet 83 mio. kr. Omsætningen steg til 385 mio. kr. i 2. kvartal i år sammenlignet med 374 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

”Omsætningen er især steget på grund af stigende priser på svinekød, og resultatet er blandt andet faldet på grund af problemerne med mavesår og højere foderpriser. Samtidig har vi ligesom sidste år brugt mange penge på at markedsføre vores eget brand ’Goodvalley - Home of Quality’ på det polske marked. Det er dyrt at slå sit navn fast, og vi kommer fremover til at bruge flere penge på markedsføring, end vi traditionelt har gjort”, fortæller Hans Henrik Pedersen.

”Vi kan heldigvis se, at det virker. For hver uge der går, sælger vi mere og mere kød med vores eget brand i de polske supermarkeder.”

Selvom Goodvalley har øget produktionen af svinekød med 1.100 ton - fra 27,7 tusind ton i 2. kvartal 2018 til 28,8 tusind ton i 2. kvartal i år - er produktionen på Goodvalleys eget slagteri i Polen faldet fra 13 tusind ton til 10,5 tusind ton.

”Det har simpelthen været en fordel for os at sælge levende grise enten som smågrise eller slagtesvin til andre slagterier frem for at slagte dem selv. Den prisstigning, vi har set på levende svin, er endnu ikke er slået igennem på de færdigprodukter fra slagterierne, der sælges ude i butikkerne. Butikkerne har ikke justeret prisen på svinekød op endnu”, forklarer Hans Henrik Pedersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle