Betalt indhold af Landbrug & Fødevarer

Med Leif’s hjælp får planteavlere flere virkemidler at vælge mellem

I 2018 lykkedes det Leif Knudsen og hans team fra SEGES at få overbevist myndighederne om, at omregningsfaktoren for tidligt sået vintersæd blev forbedret - så 2 ha vintersæd nu kan erstatte 1 ha efterafgrøde imod tidligere 4:1.

”Men arbejdet stopper selvfølgelig ikke her”, siger Leif Knudsen der er chefkonsulent i Gødskning hos SEGES.

”Vi gør meget brug af tidligt sået vintersæd i alle de år vi kan. Men med den nordlige placering, og dermed sene høst, er det svært for os at nå at udnytte muligheden fuldt ud inden 7. september. Derfor giver det god mening for os, at der også arbejdes på nogle alternative virkemidler”, siger René Lund Hansen, mælkeproducent og planteavler i det vestlige Himmerland.

”Vi ved, at der er udfordringer med tidlig såning for især bedrifter med reduceret jordbearbejdning med græs-ukrudt problematik. Derfor er det også vigtig at sige, at vi til stadighed arbejder for, at planteavlere kan få flere virkemidler at vælge mellem som f.eks. afbrudte dræn og præcisionslandbrug, som vi lige nu arbejder på at få ind i reguleringen for 2021, da det udover at have en positiv effekt på miljøet også vil få en positiv effekt på landmandens økonomi”, fortsætter Leif Knudsen.

”En del af det arbejde jeg laver med efterafgrøder, er mere en tilpasning til eksisterende lovgivning på den mest optimale måde. Vi har tæt kontakt med styrelser og universiteter, hvor vi prøver at lave meningsfyldt forskning set ud fra landmandens synspunkt og få det til at virke i praksis, så landmanden kan få fornuftig økonomi i sin planteavl”, siger Leif Knudsen.

”Vi er glade for det arbejde Leif Knudsen og hans team gør for at forbedre de virkemidler landmanden har at arbejde med - og som de med deres faglighed får solgt ind rent politisk. Vi føler, at det nogle gange er mere politik end faglighed - men det er den høje faglighed vi skal have med og det er den der i høj grad har været med til at bringe det hertil”, afslutter René.

Faktaboks

Det der bestemmer kravene til efterafgrøder, er de målsætninger der er for udledningsreduktionen i kystvandsoplandene og her gennemfører både SEGES og L&F et vigtigt arbejde med at få fastsat kravene til udledningsreduktion, så landbruget kan leve med dem. Og det er specielt vigtigt lige nu, hvor vi kommer ind i 3. vandplanperiode i vandrammedirektivet og det er her i det kommende års tid, at de nye reduktionskrav vil blive fastsat - noget man vil følge meget tæt i SEGES og L&F.

Emneord

sponsoreret , Landbrug & Fødevarer , vintersæd , omregningsfaktor , efterafgrøder

Forsiden lige nu