Medie: Forureningen af Danmarks drikkevand er historisk stor

Rester af stoffet Desphenyl-Chlorizadon er fundet i én ud af fire af 1.698 undersøgte drikkevandsboringer, og i hver tiende overskred resterne grænseværdien. I Guldborgsund var stoffet over 100 gange højere end den tilladte grænseværdi. Det skriver DR.

En historisk stor forurening har ramt de danske drikkevandsboringer, og rester af Desphenyl-Chloridazon - et nedbrydningsprodukt fra det nu forbudte sprøjtemiddel Pyramin - er fundet hver fjerde af 1.698 undersøgte vandboringer. Og i hver tiende undersøgte boring overskred pesticidresterne den tilladte grænseværdi.

Det skriver DR.

"Forekomsten af det her stof i grundvandet har et større omfang, end vi har set fra andre pesticider. Stoffet findes i en større andel af boringerne, og når vi finder det, så er det i en højere koncentration, end vi er vant til," siger Anders Johnsen, seniorforsker ved Geus, der står bag et nyt notat med undersøgelserne af de pågældende boringer, som med enkelte undtagelser alle er undersøgt i 2017.

Den mest omfattende forurening findes i Guldborgsund, hvor forekomsten af pesticidet var over 100 gange højere end den tilladte grænseværdi.

"Det betyder, at vandværkerne flere steder skal lukke boringer og etablere nye, hvor det er muligt", siger Anders Johnsen til DR.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener dog ikke, at de nye fund giver anledning til at ændre procedure for overvågningen af det danske grundvand.

"Man skal huske på, at det her er jo stoffer, der har mere end tyve år på bagen, som af forskellige årsager har fundet vej til vores drikkevand. Men jeg mener helt overordnet set, at vi har et fantastisk godt system i Danmark", siger han til DR.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle