Medlemmer melder sig ud af L&F i protest i Sønderjylland

Landboforeningen LHN melder, at mindre grupper af landmænd har meldt sig ud i forbindelse med to sager på det seneste.

Selvom Landboforeningen LHN har oplevet medlemsfremgang, så er der også faldet medlemmer fra. Naboforeningen Sønderjyllands Landboforening har tilsvarende oplevet protestudmeldelser.

Særligt to sager får medlemmer til at melde sig ud: Messetvisten samt 3F-sagen.

Begge sager har i januar og februar  fået ’en håndfuld’ medlemmer til at melde sig ud af Landbrug & Fødevarer – og dermed LHN - i protest.

Årsagen er – i sidste ende – manglende forståelse for landmandens prioriteter, fortæller landmændene til LHN.

"Det er helt, helt afgørende, at vi på den politiske bane altid arbejder i gummistøvlehøjde samtidig med at vi arbejder på den lange bane, taler vi ofte om i LHNs bestyrelse," beretter Tage Hansen.

Manglede klar udmelding

Den første sag, 3F-sagen, handlede om landets største mælkeproducent, Jørn Kjær Madsen, som i januar blev tvunget af fagforeningen 3F til at indgå overenskomst, fordi han betalte nogle af sine medarbejdere 30-35 kr. under overenskomstens mindsteløn.

Mens sagen stod på udtalte Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, at almindelige landbrug ikke behøver tegne overenskomst. Det blev af nogle set som manglende opbakning til de store landbrug, som 3F truede.

Morgenposten: Størrelse tæller stadig – markmanden uden lønseddel – eksplosion i traktorsalgetMaskiner 20. november · 06:46

"Der manglede de landmænd, LHN har talt med,  en fuldstændig klar tilkendegivelse af, hvad L&F mente om den sag," siger Tage Hansen.

Bekrige hinanden

Den anden sag handler om den nye landbrugsmesse FarmerTech, der fandt sted i Herning i slutningen af januar. Messen, der fik støtte fra Landbrug & Fødevarer, var en konkurrent til NutriFair, der cirka samtidig fandt sted i Fredericia. Kritikere mener, at det var spild af ressourcer med to messer samtidig.

"Det kan landmændene ikke forstå. At man skal bekrige hinanden i stedet for at bakke op om hinanden,” beretter Tage Hansen.

De to sager ærgrer ham.

"Det er i det hele taget rigtig ærgerligt, for vi er kede af at miste medlemmer, og vi har i de senere år mistet en del kernemedlemmer på det som landmændene kalder for manglende politisk opbakning fra L&F," siger Tage Hansen.

Merrild: Ring til mig

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, ærgrer sig over udmeldelserne.

"Det er altid beklageligt, når et medlem vælger at melde sig ud af sin landboforening i utilfredshed. Det er en bunden opgave for den lokale forening at følge op på udmeldelserne og at gøre alt få en dialog i gang. Og man er altid velkommen til at henvise til mig, hvis det er relevant. Jeg har haft mange samtaler med utilfredse landmænd, og det viser sig heldigvis ofte, at en god snak kan afklare sagerne. De nævnte sager har jeg også taget debatten om, når der har været medlemmer, som har ønsket det," siger Martin Merrild.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu