Menighedsråd og kommune sammen om skovrejsningsprojekt

Vallensbæk Menighedsråd og Kommunalbestyrelsen har igangsat et stort skovrejsningsprojekt. Fokus er at skabe et nyt rekreativt skovområde til gavn for borgerne, fremme biodiversiteten i kommunen og mindske CO2-udledningen.

I et samarbejde mellem Vallensbæk Menighedsråd og Vallensbæk Kommune har menighedsrådet taget initiativet til et ambitiøst skovrejsningsprojekt ved Vallensbæk Landsby.

Det skriver Vallensbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet, strækker sig over et samlet areal på 16,40 hektar mellem Brøndbyvej, Horsestien og Vallensbæk Torvevej. Menighedsrådet har været primus motor for initiativet, og det er blevet muliggjort gennem godkendelsen af et nyt kommuneplantillæg, der åbner op for skovrejsning i området.

- Vi deler alles engagement i at adressere klimaforandringer og reducere CO2-udledning. For at forstærke det positive miljømæssige fodspor fra vores kirkegård og andre områder, har vi overvejet, hvordan vi kan øge vores bidrag. Dette har ført til tanken om at plante skov på det landbrugsareal, som menighedsrådet hidtil har bortforpagtet, siger formand for Grøn omstilling i Vallensbæk Menighedsråd, Jørgen Hvolbye Lauritzen.

Vallensbæk kommune, der ligesom så mange andre kommuner allerede arbejder på at mindske sin CO2-udledning, ser skovrejsningen som afgørende for yderligere reduktioner. Projektet skal ikke blot fokusere på skovbeplantning, men også inkludere hjemmehørende træer, buske og små søer til gavn for lokalt dyreliv som padder, lyder det.

Den grundlæggende ide er, at der ikke bare skal plantes flest mulige træer, men at der skal etableres en skov, der tager hensyn til biodiversitet og som alle kommunen borgere kan anvende med trampestier, picnic-områder, bålpladser og legeområder for børn.

- Jeg er meget taknemmelig for det her samarbejde. Det er menighedsrådet fortjeneste. Det forventes, at dette spændende skovrejsningsprojekt ikke kun vil bidrage til at opfange og lagre CO2, men også skabe et bæredygtigt og smukt område for vores fremtidige generationer. Jeg håber, at det vil inspirere andre kommuner til lignende initiativer, så er mange der er med til at styrke kampen mod klimaforandringerne, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Skovrejsningsprojektet er finansieret i fællesskab af Vallensbæk Menighedsråd og Vallensbæk Kommune og har fået støtte af Klimaskovfonden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle