Mere regn gav flere overløb af urenset spildevand i 2019

Kapaciteten på rensningsanlæggene blev presset af øget regn i 2019, og derfor blev der udledt mere urenset spildevand end i 2018.

Efter det knastørre 2018 fulgte et regnvådt 2019, og det slår ud i tallene for overløb af urenset spildevand fra rensningsanlæggene.

Overløb sker, når rensningsanlæggene ikke kan følge med regnmængderne, og man derfor må lukke urenset spildevand direkte ud i vandmiljøet.

I det våde 2019 steg udledningen af kvælstof til 1.130 ton fra 710 ton året før. 

Mængden af udledt organisk stof steg fra til 3.460 ton fra 2.180 ton i 2018.

stor usikkerhed

Tallene er modelberegninger og stammer fra Novana-rapporten, der er udarbejdet af Miljøstyrelsen på baggrund af tal fra Aarhus Universitet.

I rapporten fremgår det, at stigningen i overløb også kan forklares med, at det er blevet nemmere for kommunerne at indberette overløb.

Samtidig lyder det, at der er stor beregningsusikkerhed i opgørelsen. 

Tidligere har DR skrevet, at beregningerne af behæftet med en usikkerhed på 150-200 pct.

mere regn, mere udledning

Når det kommer til den almindelige udledning af organisk stof fra renseanlæggene, er der også tale om en stigning fra 2018 til 2019.

Det skal dog understreges, at 2018 var særligt tørt, og dermed var udledningen lavere end normalt.

Med regnen i 2019 steg udledningen til et niveau, der sidst er set i 2015, når det kommer til kvælstof.

I alt blev der udledt 3.655 ton kvælstof, 372 ton fosfor og 2.328 ton organisk stof fra renseanlæggene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle