Merrild: Både økologien og den konventionelle produktion har en klimaudfordring

Hvis dansk fødevareproduktion skal være klimaneutral, venter der både økologiske og konventionelle producenter en kæmpe opgave. ”Dem, der bedst kan producere klimavenligt, vil hente den største gevinst”, siger formanden for L&F, Martin Merrild.

Klimadebatten buldrer afsted – også fødeerhvervet, som naturligt er i skudlinjen, fordi fødevareproduktionen på verdensplan tegner sig for 24 procent af den samlede klimagasudledning.

I Danmark står fødevareproduktionen kun for 20 procent af udledningen, alligevel er der også her i landet stor diskussion om, hvordan der kan produceres mere klimavenligt.

"Jeg synes, det er en naturlig diskussion. For selv om vi kan være stolte af, at vi ligger under verdensgennemsnittet, så er aftrykket jo stadig til at få øje på. Derfor skal vi flytte os, og når vi skal flytte os, så giver det selvfølgelig anledning til diskussion", siger Martin Merrild.

"Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi som erhverv har vedtaget en vision om klimaneutralitet i 2050. Den sætter en streg under, at vi vil fastholde vores position, som foregangsland", siger han.

En af de diskussioner, der fylder inden for fødevareerhvervets egne rækker, er spørgsmålet mellem den økologiske og konventionelle produktion. En følelsesladet diskussion, fordi vi alle har meninger, som ikke nødvendigvis flugter med hinanden.

Mens de konventionelle argumenterer for, at deres produktion er mere klimavenlig end økologernes, fordi udbyttet per hektar i den konventionelle produktion er højere, så svarer økologerne igen med argumenter om, at man ikke kan nøjes med en snæver sammenligning. Dels skal klimabelastningen med i hele livscyklus og dermed også input så som kunstgødning. Dels leverer økologien også på andre områder så som biodiversitet, dyrevelfærd mv.

"Jeg er jo selv kyllingeproducent og kan konstatere, at mine kyllinger kræver mindre foder end en økologisk. Så jeg kan godt forstå, at nogle konventionelle producenter har det tankesæt, at de er mest klimaeffektive. Mere kompliceret bliver det med malkekøerne, hvor både konventionelle og økologiske er på græs. Så spiller ikke alene fodereffektivitet, men også hvordan man dyrker foderet, ind", siger Martin Merrild. 

"Man kan finde argumenter, som går i hver sin retning. Og derfor er det fristende at tage det argument, som passer ind i ens egen dagsorden med den konsekvens, at man ikke siger noget forkert, men måske er ikke alle nuancer med. Sandheden er, at vi mangler tilbundsgående viden om det her", siger formanden, der slår fast, at L&F’s linje i diskussionen er klar.

"Vi er stolte af både den almindelige og den økologiske produktion. Uagtet, om det er det ene eller det andet produkt, så er det fødevarer i absolut verdensklasse, som danske og udenlandske forbrugere bliver præsenteret for, når det kommer fra vores land", siger han.

"Når det gælder klimadiskussionen, skal man - uanset, om man er konventionel eller økologisk producent – arbejde benhårdt på at blive mere klimaeffektiv i sin produktion. Hvem, der står med den største opgave, er i princippet ligegyldigt. Erhvervet skal være klimaneutralt i 2050, og det kommer til at kræve en kæmpe indsats af os alle. Til gengæld er jeg sikker på, at dem, som i sidste ende henter den største gevinst, er dem, der ender med at producere med det laveste klimaaftryk. Det gælder uanset, om man er konventionel eller økolog", siger Martin Merrild. 

Han peger på, at dansk fødevareproduktion altid har været kendetegnet ved evnen til at tilpasse sig de forskellige markeders krav. Om det har været briterne, der havde særlige krav til dyrevelfærd. Japanerne, som forlanger ekstrem fødevaresikkerhed. Eller amerikanerne som vil have flere fødevarer uden brug af antibiotika, så har de danske fødevareproducenter leveret og tilpasset sig.

I de senere år er det så efterspørgslen på økologiske fødevarer steget markant. Og det skal vi ifølge Martin Merrild være glade for.

"Det har givet en lang række danske producenter muligheden for at producere til et marked med efterspørgsel og deraf følgende gode priser. Derfor handler den her diskussion heller ikke om, hvorvidt der er plads til den ene eller anden produktionsform. Der er og skal være plads til begge dele", siger han.

"Vi har brug for at have en bred vifte af produkter. Da der ikke var en økologisk kyllingeproduktion i Danmark, var der mange der efterspurgte en øko-kylling. Det er godt at vi kan levere det alternativ, når markedet efterspørger det. Jeg er stolt af den lyst, der er til at udvikle vores produktion. Det har hjulpet os før, og det vil hjælpe os i fremtiden, at vi kan inspirere hinanden", siger Martin Merrild.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle