Merrild: Ny EU-aftale kan koste dansk landbrug dyrt

Den europæiske fødevareproduktion og især produktion af oksekød og fjerkræ står over for et ændret konkurrencebillede, hvis EU's handelsaftale med fire Sydamerikanske lande bliver stemt igennem, mener Martin Merrild.

Efter næsten 20 års forhandlinger er EU og fire lande i den sydamerikanske handelsblok Mercosur blevet enige om et udkast til en frihandelsaftale.

 Aftalen sikrer europæiske virksomheder og industri bedre afsætning i de fire Mercosur-lande, som består af Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay.

Ifølge Europa-kommissionen vil aftalen over tid fjerne tolden på 91 procent af de varer, som europæiske virksomheder eksporterer til Mercosur, mens aftalen den anden vej fjerner importtold på 92 procent af de varer som Europa importerer fra Mercosur.

Aftaleindholdet plus væsentligt forskellige produktionsvilkår mellem sydamerika og Europa vil komme til at betyde en øget konkurrencesituation specielt på oksekød og fjerkræ, forudsiger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

"Det kommer til at presse markedet for landbrugsvarer i Europa først og fremmest på oksekød og fjerkræskød. De (Mercosur-landene red.) får lov at sende nogle varer ind i EU, som kan presse vores varer på et marked, som i hvert fald ikke er underforsynet", siger Martin Merrild.

Udkastet til Mercosur-aftalen blev vedtaget i sidste uge, og herefter kan det tage op til to år at få en endelig aftale på plads, og derefter yderligere syv år før hele aftalen er fuldt implementeret.

Bilindustrien vinder og landbruget taber

Mercosur-aftalen vil især fjerne toldafgifterne på industrielle produkter såsom biler (aftalen fjerner en told på 35 procent), bildele, maskiner, kemiske produkter og beklædning.

For fødevarerbranchen betyder aftalen en reduktion af høje toldsatser på eksportvarer såsom chokolade (20 procent), vin, spiritus og læskedrikke. Derudover vil der blive indført toldfri markedsadgang (underlagt kvoter) for EU's mejeriprodukter, hvilket især vil få betydning for eksporten af ost.

"De åbninger vi får, er ikke noget, vi får noget ud af. Det er bilindustrien, der vinder, og landbruget, der betaler. Landbruget får ikke meget ud af de vilkår vi får, der er åbnet for lidt eksport af ost, men det kun i små mængder i forhold til de mængder af oksekød og fjerkræ, de kan eksportere til os", vurderer formanden for L&F.

Ifølge Irish Times vil aftalen betyde, at der årligt kan importeres op til 99.000 ton sydamerikansk oksekød ind i Europa til en toldsats på kun 7,5 procent. Reuters skriver derudover, at Mercosur-landene årligt kunne sende 180.000 ton toldfri fjerkræ til EU sammen med 25.000 ton svinekød med en toldsats på 83 euro pr. ton.

"Det kommer til at betyde noget for priserne, fordi de har et helt andet omkostningsniveau, og kan sende varer ind til lavere priser. Det er selvfølgelig i forbrugernes interesse at få billigere fødevarer, men når der kommer mere kød ind, kommer det til at presse markedet", siger Martin Merrild.

Unfair handelsaftale 

Formanden for Landbrug & Fødevarer understreger, at han er af den klare overbevisning, at man skal kunne lave handelsaftaler med hinanden landene i mellem, men at det er en forudsætning, at de skal være fair. 

"Og jeg synes ikke, det her er fair vilkår – for de åbninger vi får, er ikke noget, vi får noget ud af", siger Martin Merrild, der også understreger paradokset i at åbne op for flere fødevarer udefra i et Europa, der kun strammer reglerne for fødevarersikkerheden.

"Det er noget af et paradoks, at vi lever i et EU, der strammer op på reglerne for pesticider og antibiotika, og så åbner man op for så mange varer fra lande, der har helt andre regler og vilkår for sådan noget som dyrevelfærd og antibiotika", pointerer formanden.

Selv om aftalen er på plads, er den ikke formelt vedtaget endnu. Først skal den behandles og stemmes igennem i Europa-Parlamentet, ligesom den skal vedtages endeligt i de fire Mercosur-lande.

Faktaboks

Hovedtrækkene i handelsaftalen mellem EU og Mercosur

  • Aftalen mellem EU og Mercosur vil fjerne størstedelen af tolden på EU's eksport til Mercosur, hvorved EU's virksomheder bliver mere konkurrencedygtige ved at spare 4 mia. EUR pr. år.
  • For EU's industrisektorer vil dette medføre større eksport af EU-produkter, som hidtil har været underlagt høje — til tider uoverkommelige — toldsatser, heriblandt biler (35 % told), bildele (14-18 %), maskiner (14-20 %), kemiske produkter (op til 18 %), lægemidler (op til 14 %), beklædning og fodtøj (35 %) og strikvarer (26 %).
  • EU's landbrugsfødevaresektor vil drage fordel af en drastisk reduktion af Mercosurs høje toldsatser på EU's eksportvarer, heriblandt chokolade og konfekture (20 %), vin (27 %), spiritus (20-35 %) og læskedrikke (20-35 %). Aftalen vil også give EU's mejeriprodukter toldfri markedsadgang underlagt kvoter (nuværende toldsats: 28 %), navnlig for ost.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle