Midtjysk maskinstation konkurs

Maskinstationen Mosegaarden ApS ved Ejstrupholm er erklæret konkurs efter 33 år som partner for områdets landbrug. Det skriver Maskinbladet.

Onsdag den 6. september blev Mosegaarden Aps i Ejstrupholm ved Ikast, erklæret konkurs, og siden er der arbejdet hårdt på at finde en løsning, så aktiviteterne kan videreføres af en ny ejer. Det skriver Maskinbladet.dk

Den hidtidige indehaver af Mosegaarden ApS, Danny Bonn Pedersen, fortæller til Maskinbladet, at indsatsen er lykkedes, og at aktiviteterne fortsætter i et nyt selskab med navnet Kjellerup-Mosegaarden Agro AS.

"Vi håber, at det nye selskab kan tage over, hvor det gamle selskab måtte slippe", siger den tidligere ejer, Danny Bonn Pedersen, til mediet.

Det nye selskab lejer sig ind i bygningerne, som fortsat ejes af Danny Bonn Pedersen, og han forventer, at en del af maskinerne og medarbejderne kan fortsætte i det nye selskab. Og han regner med, at han også kan få job i det nye selskab.

På Mosegaarden Maskinstations hjemmeside skriver de, at Kjellerup Agro er klar til at overtage arbejdsopgaver der tidligere er udført af Mosegaarden Maskinstation og glæder sig til at byde nye såvel som nuværende kunder velkomne.

Kjellerup Agro har ikke ønsket at udtale sig til Landbrugsavisen.dk, før overtagelsen er faldet yderligere på plads.

Hårde år

Mosegaarden Maskinstation har været igennem nogle hårde år. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, der blev offentliggjort 31. maj 2017.

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på 4,3 mio. kr., og selskabets balance pr. 31.
december 2016 udviser en negativ egenkapital på 3,4 mio. kr.

Google køber marker ved Aabenraa - overvejer ekstra datacenter 18. november · 12:13

Mosegaardens Maskinstation skrev i deres årsrapport, at årets resultat er utilfredsstillende og følger ikke det af ledelsen forventede resultat.

Selskabet har i 2016 været præget af en generel dårlig indtjening, hvorfor man i efteråret 2016 indledte en
turn-around for at skabe en lønsom forretning.

For regnskabsåret 2017 forventede ledelsen, et resultat i niveauet 5,5 mio. kr. før skat.

"Pr. 30. april 2017 var selskabet 874.000 kr. bedre end det budgetterede, hvorfor ledelsen fandt  det
budgetterede resultat for realistisk", skrev de i årsrapporten.

Selskabet gennemførte ultimo 2016 en turn-around situation, hvor alle aktiviteter blev vurderet. Dette resulterede i, at man har nedlagt de driftsområder, der ikke bidrog til indtjeningen. Dette forventedes at have en positiv resultatvirkning for det kommende år.

Nedlægningen af enkelte aktivteter medfører desuden at man forventer at realisere en del af maskinparken i 2017, med en forventet regnskabsmæssig avance på 5, 7 mio. kr.

Den udmeldte turn-around var dog ikke tilstrækkelig til at redde maskinstationen fra konkurs.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu