Midtjyske landmænd melder klar til retssager om dyrkningsret

Lokale landmænd fra Landboforeningen Odder-Skanderborg melder sig klar til at indlede retssager for at få lov at dyrke jorden. "Det må nu stå tydeligt og klart for enhver, at Aarhus Kommune er på vildspor", lyder det fra formanden.

For at opnå rent grundvand, men samtidig bibeholde retten til at dyrke landbrugsjorden er lokale landmænd og deres organisation klar til retssager.

Det skriver landboforeningen i en pressemeddelelse.

Det kom frem på generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg den 14. marts på Odder Parkhotel, hvor formanden slog fast, landmændene ikke har tænkt sig at give op og rette ind efter myndighedernes krav i forbindelse med indsatsplaner for grundvand.

"Vi skal gøre dét, der er nødvendigt for at sikre rent grundvand til kommende generationer. Det er der slet ingen tvivl om. Men vi er rystede over, at der i Aarhus Kommune ikke er fastlagt et fagligt grundlag for at kræve pesticidfri drift", sagde Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odde-Skanderborg .

"Der er tale om en udokumenteret regulering, hvor Aarhus Kommuner ser stort på Miljøstyrelsens godkendelsesordning for pesticider".

vil straks påklage

Ni landmænd er ramt af sprøjteforbuddet i Beder, som Landbrug & Fødevarer har klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kommunen er på vej med flere forbud.

Samtidig har Skanderborg Kommune vedtaget en rammeplan for grundvandsbeskyttelse, hvor man vil forbyde anvendelse af pesticider i områder med målrettet grundvandsbeskyttelse. Hvis ikke det er muligt at indgå frivillige aftaler, vil kommunen stille krav til landmændene.

"Hvis og når Skanderborg Kommune giver en landmand påbud, vil vi straks påklage det", sagde Jens Gammelgaard.

Ny vejledning er afgørende

Formanden kom ind på en ny opdateret vejledning fra Miljøstyrelsen til kommunerne, som kan komme til at spille en afgørende rolle i sagen.

"Vejledningen slår fast, at kommuner ikke kan anlægge deres eget forsigtighedsprincip, når det handler om at forbyde brug af pesticider. Det bliver samtidig slået fast, at fund af midler, der i dag ikke er tilladt, ikke kan danne grundlag for sprøjteforbud. Det er lige nøjagtig dét, Aarhus Kommune gør. Det må nu stå tydeligt og klart for enhver, at Aarhus Kommune er på vildspor", lød det fra formanden.

Jens Gammelgaard sagde, at planernes gennemførelse vil medføre store og helt unødige tab for de berørte landmænd og for samfundet.

"Vi mener, at Aarhus Kommune har misinformeret Miljøstyrelsen, og at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samtidig er blevet vildledt om de faktiske forhold". 

"Sammen med SEGES samt Landbrug & Fødevarer har vi analyseret hver enkelt af de 33 boringer, kommunen siger, der er fund i. Og vi kommer til en helt anden konklusion, som tre eksperter fra Aarhus Universitet giver os ret i".

Jens Gammelgaard citerede professor Per Kudsk fra Aarhus Universitet, som støtter op om landboforeningens fund.

”Med undtagelse af en mindre misforståelse, har landboforeningerne ret i, at fundene langt overvejende hidrører fra forbudte eller regulerede stoffer, og at de er forårsaget af fortidens syndere”.

Mange kigger til Aarhus

Flere deltagere i mødet tog ordet i forbindelse med indsatsplanerne, bl.a. Søren Fink.

"Mange andre kommuner venter på, hvad der sker i Aarhus Kommune, og det vil få kæmpe betydning i resten af landet. Desværre er de fuldstændig tonedøve i Aarhus, og de tror, at de kan slippe fra det her ud at give fuld kompensation. Man må da forstå, at dyrkningsværdier forringes og at der vil ske en alvorlig forringelse af pantet", lød det.

En række politikere fra Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner deltog i mødet.

"Vi har et godt samarbejde med landbruget, men et sted, hvor vi ikke er enige, er omkring indsatsplaner. Vi er ikke imod landbrug, vi er for rent drikkevand", sagde Claus Leick (SF), formand for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune.

"Det er ikke vores idé, at vi skal genere nogen. Nogen vil nok sige, at vi går med livrem og seler, men når vi gør det, er det fordi vi mener, det er nødvendigt. Jeg tror, landbruget må vænne sig til, at det er den vej, det går".

Gert Bjerregaard (V), byrådsmedlem i Aarhus Kommune, fastslog, at han ikke er på linje med den politik, Aarhus Kommune fører. Han sagde, at alle ønsker rent drikkevand, og at ingen partier har patent på dette ønske.

"Jeg må sige, at Århus Kommunes samarbejde med landbruget ikke går så godt. Nu står vi der, hvor de første landmænd har fået påbud. Jeg håber, at sagen vil gå landmændenes vej".

"Det, der lægges op til med indsatsplanerne, er at skyde gråspurve med kanoner. Kommunen vil med ét slag tage 5.000 hektar landbrugsjord og lægge om til økologisk, og mere vil følge. Regningen lægges ud til landbruget, og det er helt urimeligt og slet ikke gennemtænkt", sagde han og afsluttede:

"Hvis planerne skal føres ud i livet, skal landmændene have hel og fuld kompensation", sagde Gert Bjerregaard.

Jens Gammelgaard blev genvalgt som formand og Ole Larsen blev genvalgt som næstformand. Til

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle