Mikroskopiske dele af fødevarer og foder gør verden mere bæredygtig

Regeringen får i dag overrakt en række anbefalinger fra Vækstteam for ingrediensbranchen. Ingrediensbranchen er frontløber inden for bæredygtige løsninger og skal fremadrettet fremme den danske, cirkulære bioøkonomisatsning.

Gær i brød og enzymer til fremstilling af ost – det er nogle af de varer, som produceres af den danske ingrediensbranche.

En branche, der samlet set har en årlig omsætning på omkring 40 mia. kroner og ca. 10.000 ansatte i Danmark.

Samtidig har ingrediensbranchen potentiale for at løfte endnu mere ved at bidrage til yderligere løsninger inden for cirkulær bioøkonomi.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

For at få branchens input til, hvor det uforløste vækstpotentiale ligger, og hvordan regeringen kan være med til at sikre fortsat vækst og udvikling i en allerede succesfuld eksportbranche, nedsatte regeringen i 2018 et Vækstteam for ingredienser.

Vækstteamet er kommet med anbefalinger på fire områder, som regeringen skal se på:

1.    Bæredygtighed
2.    Sundhed
3.    Kvalitet
4.    Et nationalt prioritetsområde

"Jeg glæder mig til at nærlæse anbefalingerne fra Vækstteamet for ingrediensbranchen. Den danske ingrediensbranche er blandt de førende i verden, og vi vil som regering gerne se på, hvordan vi kan være med til at hjælpe dem med at udbygge denne position. Samtidig bidrager branchen til, at vi får udnyttet vores ressourcer mere bæredygtigt, og det er godt både for vores eksport og miljø", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ingrediensbranchen er en væsentlig bidragsyder til arbejdet med at nå mange af FN’s verdensmål for 2030. Eksempelvis kan ingredienser være med til at forlænge fødevarers holdbarhed og dermed reducere madspild. Ingrediensbranchen spiller også næsten per definition en central rolle i fremme af bæredygtighed, da branchen har en lang tradition for at udnytte restprodukter fra fødevare- og foderproduktionen og finde nye og innovative anvendelsesmuligheder for dem. 

I 2017 bidrog hver medarbejder i branchen med 1,3 mio. kr. om året til Danmarks BNP. Det var 0,5 mio. kr. mere end en gennemsnitlig medarbejder i Danmark.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle