Miljøgodkendelsen tilbagekalder godkendelsen af vigtigt svampemiddel i kartoffelproduktionen

På grund af risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter til grundvandet har Miljøstyrelsen netop tilbagekaldt godkendelsen af tre produkter med cyazofamid. Det gælder blandt andet Ranman Top.

For lidt over to uger siden kom det frem, at Miljøstyrelsen havde indledt en partshøring, som vedrører produkter, der benytter cyazofamid som aktivstof, med henblik på at trække godkendelsen tilbage. 

Det drejer sig især om Ranman Top, som er et af de få midler, som kartoffelproducenter kan benytte for at forebygge kartoffelskimmel. 

Nu er det så en realitet, at Ranman Top og to andre produkter med cyazofamid mister deres godkendelse. De to andre produkter er Azuleo og Sugoi.

Godkendelsen blev trukket tilbage med virkning fra i mandags den 30. januar, meddeler Miljøstyrelsen i en nyhed. Fristen for ophør af salg i detail- og brugsled af produkter med cyazofamid er fastsat til 1. marts 2023, og fristen for ophør af anvendelse og besiddelse af produkterne er den 1. maj 2023.

Det er frygten for, hvad der havner i grundvandet, når man benytter produkter med cyazofamid, som har fået Miljøstyrelsen til at trække godkendelsen tilbage. Forskere har således dokumenteret, at cyazofamid danner nedbrydningsproduktet DMS, som man kan finde i grundvandet.

For to uger siden, der lød det fra Seges’ kartoffelekspert, Lars Bødker, at set med kartoffelproducentens øjne, så bliver det meget vanskeligt at undvære svampemidlet, der udgør rygraden i forebyggelsen mod kartoffelskimmel i kartoffelproduktionen.

- Det er en helt uoverskuelig situation, som vi står i lige nu. Ranman Top med cyazofamid og Revus Top, der indeholder stoffet mandipropamid, danner lige nu rygraden i vores forebyggelse mod kartoffelskimmel.
- Og lige nu og her i foregående sæson i 2022, har det desværre vist sig, at der er udbredt resistens mod mandipropamid, sagde Lars Bødker for to uger siden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle