Miljøminister fejer kritik af bordet: "Vi er kun interesseret i inddragelse og dialog"

Omkring udformningen af naturnationalparker, så bliver der gjort mange tiltag for at sikre dialog og lokal inddragelse af naboerne, mener miljøminister Lea Wermelin (S), der dermed afviser kritik.

Der mangler lokal inddragelse af naboerne til de statsejede arealer, hvor der de kommende år skal etableres naturnationalparker. Det har været en gængs kritik igennem en længere periode, og onsdag i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg kunne miljøminister Lea Wermelin (S) så få lov til at fortælle mere om, hvad hun mener om den kritik.

En kritik ministeren fejede fuldstændig af bordet.

"Vi er kun interesseret i inddragelse og dialog", lød det fra ministeren på samrådet

Hun forklarede, at i de to naturnationalparker, som foreløbig er de eneste, hvor der er vedtaget konkrete planer omkring. Det drejer sig om Fussingø og Gribskov. 

"Det har vi gjort efter, at der har været afholdt borgermøder, skovvandringer, efter inddragelse af lokale projektgrupper med naboer og det lokale foreningsliv, kommuner og meget mere", lød det fra ministeren, der fortalte, at der også har været offentlig høring.

"Og i de to områder, der har Naturstyrelsen udover den brede inddragelse af offentligheden også inviteret til mindre møder med lodsejere, hvis areal grænser op til naturnationalparkerne.- Netop for at sikre inddragelse på alle planer", sagde ministeren.

Tranum brugt som eksempel

Ved tre yderligere projekter, hvor placeringen er fastlagt, men som ikke er endeligt vedtaget, er man ifølge ministeren igang med samme inddragelse. Det drejer sig om parkerne, der skal placeres i Tranum, Stråsø og Almindingen. 

"Også her er der nedsat lokale projektgrupper, som løbende bliver inddraget", lød det fra Lea Wermelin. 

En række nordjyske landbrugsforeninger rettede tidligere i denne måned henvendelse til miljøministeren omkring Naturnationalparken i Tranum, da de mener, at der mangler lokalinddragelse.

Fra Lea Wermelin lød det, at når det kommer til Tranum, så er der hen over sommer og efterår sidste år afholdt tre offentlige naturvandringer. Fem naturvandringer for særskilte grupper og et særskilt møde for naboerne. Hun påpegede, at Naturstyrelsen har deltaget i borgermøder over flere lejligheder, og har informeret over processen ugentligt i to lokale ugeaviser. Der er blevet holdt en 'lang række' møder med interessenter.

"Derudover har Naturstyrelsens medarbejdere i Tranum haft såkaldt 'åbent kontor' hver uge, hvor naboer og andre interessenter har kunne henvende sig med generelle og konkrete spørgsmål og kommentarer", lød det fra Lea Wermelin.

Hun fortalte, at de kommentarer og henvendelser, som man får nu indgår i arbejdet med de konkrete planer for naturnationalparken.

Natur i krise

På samrådet blev miljøministeren spurgt om hun virkelig mener, at der med naturvandringer er tale om reel borgerinddragelse. 

"Hvis en skovrider går med 300-400 mand, hører man så, hvad dem, der går bagerst går og siger?", lød det blandt andet fra Venstres Hans Chr. Schmidt, der selv har en fortid som miljøminister.

Det blev der aldrig svaret direkte på. Fra Lea Wermelin blev det i stedet igen slået fast, at Naturnationalparkerne, de kommer, og de burde i virkeligheden være kommet for længe siden for at løse biodiversitetskrisen.

"Det er simpelthen for dårligt, at vi i Danmark på trods af, at vi i så mange år har vidst, at naturen ikke har det godt, og vi har kendt de redskaber, der skal til for, at det bliver bedre, at vi i dag ikke står bedre end vi gør. Naturen er i krise", sagde hun.

Undersøgelse fra DN

Hun gjorde også klart, at hun glæder sig over, at Epinion for nylig i en undersøgelse bestilt af Danmarks Naturfredningsforening, kom frem til, at 73 procent af danskerne har svaret, at de er enige i, at det er en god ide, at der etableres 15 naturnationalparker i Danmark 

Senere i år er det meningen, at placeringe af yderlige 10 naturnationalparker bliver udpeget ud af en bruttoliste på 21.

Fra Venstres Kristian Pihl Lorentzen lød det om den meningsmåling:

"Jeg tror, at den skal tages med et gran salt. jeg tror det havde givet et lidt andet billede, hvis  man koncentrede den på de områder, som er i risiko for at få en naturnationalpark i deres baghave", sagde han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle