Miljøminister kaldt i samråd om måling af pesticider

Miljøminister Kirsten Brosbøl skal kommentere kritik fra tidligere ansat i Miljøstyrelsen.

Miljøminister Kirsten Brosbøl skal 27. november i åbent samråd om Miljøstyrelsens målinger af pesticider i grundvand.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for Miljøministeriets og Miljøstyrelsens praksis omkring pesticidfund i grundvand, ligesom hun skal gøre rede for sin holdning til den kritik, som en tidligere ansat i Miljøstyrelsen, Claus Hansen, har rejst i Maskinbladet i artiklen: »Tidligere ansat: Miljøministeriet vildleder og fusker med pesticid-statistik« bragt den 26. oktober 2014.

»Forkert grundvand«

Derudover har udvalget bedt ministeren forholde sig til, om den danske oversættelse af vandrammedirektivet betyder, at der udtages prøver i »forkerte« vandførende lag, og at man dermed ikke får et retvisende billede af grundvandets tilstand (jf. artiklen »Tidligere ansat: Miljømålinger foretages i forkert grundvand« fra Maskinbladet den 6. november.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Venstres Hans Chr. Schmidt.

Emneord

pesticider

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle