Miljøminister: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer

Regeringen er klar til at genindføre og udvide forbuddet mod at sprøjte, bruge gødning og at pløje på beskyttede naturarealer.

Miljøminister Lea Wermelin har netop sendt et nyt lovforslag i høring, hvor hun vil have det forbudt at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturarealer - såkaldte paragraf 3-arealer.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en peressemeddelelse.

"Fremover skal det være slut med at sprøjte og bruge gødning på ca. 37.000 hektar beskyttede naturarealer til gavn for fugle og insekter. Vores natur er i krise, blandt andet fordi levesteder for en lang række arter er pressede. Med forbuddet her gør vi en konkret forskel for den beskyttede natur", siger miljøminister Lea Wermelin i meddelelsen.

SR-regeringen indførte i 2015 et forbud mod at sprøjte og at gøde paragraf 3-beskyttede arealer som en del af Naturplan Danmark. I 2016 ophævede den daværende V-regering loven, før den trådte i kraft. 

Som noget nyt lægger regeringen op til, at forbuddet denne gang omfatter alle paragraf 3-beskyttede arealer, så naturen også tilgodeses på de økologiske græsningsarealer. 

Farvel til pløjning og såning

I lovforslaget lægger miljøministeren også op til, at man fremover ikke længere skal kunne omlægge jord, som i dag er paragraf 3-beskyttet.

Konkret betyder det blandt andet, at paragraf 3-beskyttede arealer ikke længere må pløjes, og at der ikke længere må sås for eksempel kulturgræs og kløver på arealerne. Det vil give arealerne bedre mulighed for at udvikle en bedre naturtilstand. 

Til Politiken siger Anders Panum, der er vicedirektør for Vand og Natur i Landbrug & Fødevarer, at et forbud mange steder vil gøre mere skade end gavn.

"Enge skal afgræsses, hvis de skal blive ved med at være enge. Hvis landmanden ikke må gøde engarealerne, vil græsindholdet blive væsentligt ringere, og foderværdien falde ganske væsentligt".

"Det vil betyde, at der ikke vil være økonomi overhovedet i at have kreaturer på græs på engene. Derfor vil det her forbud mange steder gøre engarealerne mere skade end gavn", siger Anders Panum til Politiken.

Lovforslaget sendes i seks ugers offentlig høring fredag den 20. december 2019 og ventes fremsat i Folketinget ultimo marts 2020. 

Faktaboks

Om lovforslaget:

  • Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for natur-arealer som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser.
  • Der findes ca. 375.000 § 3-beskyttede arealer (eksklusiv søer). 
  • Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 ha ferske enge og strandenge, der i dag har en lovlig drift med sprøjtning, gødskning og/eller omlægning
  • Den generelle beskyttelse af naturtyperne er et væsentligt instrument til at beskytte naturområderne som levesteder for de vilde dyr, planter og svampe.

Emneord

Top2

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle