Miljøstøtte bliver forsinket

Først til nytår forventer Landbrugs-styrelsen, at alle 640 ansøgere har fået svar.

Det har vist sig at være et større arbejde end forventet at gennemgå 640 ansøgninger fra kvæg- og svinebedrifter om støtte til reduktion af enten energiforbruget eller ammoniakudledningen.

Det er der primært to årsager til. For det første er nogle ansøgninger ikke tilstrækkeligt godt belyst. For det andet regner styrelsen sig frem til en mindre reduktion, end den nogle af ansøgerne har oplyst i ansøgningen.

»Når vi skal udbetale omkring 100 mio. kr. i støtte, skal vi være sikre på, at grundlaget er korrekt«, forklarer Jens Yde, enhedschef for Projekttilskud, Landbrugsstyrelsen.

Derfor er styrelsen nu i færd med at indhente de manglende oplysninger hos ansøgerne.

Herefter beregner man den forventede energibesparelse eller ammoniakreduktion og prioriterer ansøgningerne efter, hvor man får størst reduktion pr. støttekrone.

»De ansøgninger, der giver mest reduktion for pengene, får tilsagn om støtte«, siger Jens Yde.

For at fremme processen håber han, at ansøgerne vil indsende de manglende oplysninger så hurtigt som muligt.

Niels Jørgen Pedersen taber kamp om borgmesterpost 22. november · 08:21

Inden nytår

Jens Yde forventer, at ansøgninger om energitilskud til kvægbedrifter får tilsagn ultimo september. Herefter følger de øvrige kategorier inden årets udgang.

Han skønner, at omkring 340 af de 640 ansøgere får støtte.

Forsinkelsen møder kritik hos EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer Niels Lindberg Madsen.

”Det er uforståeligt, at man først efter et års sagsbehandling udskyder målet tre måneder og kort tid efter tre måneder mere«, siger han.

Niels Lindberg Madsen anerkender, at en fagligt funderet prioritering af angsøgningerne er vigtig ligesom støttebeløbet skal udnyttes til størst mulig reduktion.

»Men det er uforståeligt, at en man som ansøger skal vente næsten halvandet år med at få sin ansøgning afgjort,« fastslår EU-chefen.

Faktaboks

Miljøstøtte

  • 640 ansøgere om støtte til energi- eller ammoniak-reduktion
  • 405 svinebrug og 235 kvægbrug har søgt
  • Der er ca. 100 mio. kr. i puljen

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu