Miljøstyrelse har vedtaget ny grødeskæringsvejledning

Grødeskæringsvejledningen er nu blevet opdateret.

Miljøstyrelsen har nu opdateret deres grødeskæringsvejledning.

Grødeskæring er et hedt emne for lodsejere landet over med agerjord ned mod vandløb. Mange steder mener lodsejerne, at kommunerne ikke grødeskærer godt nok eller ofte nok.

Grødskæring skal både sikre afvanding og samtidig tage hensyn til planter, smådyr og fisk i vandløbene.

Vejledningen er relevant for kommunerne, da de har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, og for lodsejere, da de har pligt til at vedligeholde de private vandløb.  Der er i vejledningen anbefalinger til, hvornår, hvordan og hvor meget grøde man kan skære.

Vejledningen er blevet til på baggrund af en forskningsrapport (”Faglig udredning om grødeskæring i vandløb”), hvor forskerne har set på, hvordan der kan skæres grøde inden for vandløbslovens rammer.

Udover vejledningen skal et ekspertudvalg nedsat af Miljø- og Fødevareministeren inden årets udgang komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres fremover for at håndtere afvanding og oversvømmelser af vandløb.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle