Millarder til erhvervslivet: Billigere varmepumper og sænkede fødevareafgifter

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget en ny erhvervspakke, der fra 2019 gør varmepumper billigere og fra

Regeringen har søndag sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke.

Samlet afsætter partierne 14,7 mia. kr. - dog over en årrække, frem til 2025.

Billigere varmepumper fra 2019

Aftalen betyder, at det bliver billigere at have varmepumper. De konkurrerer i dag med blandt andet olie- og biomassefyr. Til gengæld betaler varmepumperme en energiafgift på elvarme, der i 2017 er på 40,5 øre pr. kWh. Ifølge regeringen er afgiften dobbelt så høj som de fossile brændslers afgift.

Om godt et år - fra 1. januar 2019 - sænkes elvarmeafgiften med 10 øre pr. kWh. Dog ønsker partierne at skaffe ekstra penge til at sænke elvarmeafgiften yderligere.

Millioner til avancerede biobrændstoffer

En anden energi-detalje er, at partierne afsætter 20 mio. kr. om året de næste syv til at 'fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer'.

Maabjerg-værket har forsøgt at skabe et bioethanolværk baseret på blandt andet halm, men har manglet finansiering. Dog fortæller partierne ikke, hvad de 20 mio. kr. skal bruges til årligt.

Partierne sætter også et mindre millionbeløb - 60 mio. kr. over fire år - af til cirkulær økonomi. Det er endnu ikke besluttet, hvordan pengene skal prioriteres.

Derudover afskaffes fødevarekontrolgebyret for 5300 virksomheder, blandt andet fødevareproducenter.

Hækkerup er positiv

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, er glad for flere af initiativerne:

"Erhvervspakken rummer en række rigtig gode tiltag, der vil gavne væksten hos de danske virksomheder, og som er helt nødvendig for at sikre vores job og ordrer her i Danmark", siger Karen Hækkerup i en skriftlig kommentar.

Fødevareafgifter fjerner

Visse fødevareafgifter - blandt andet nøddeafgiften og andre punktafgifter - afskaffes eller sænkes. Samlet set afskaffes eller sænkes 65 afgiftsatser.

"Generelt har vi høje afgifter i Danmark. Derfor glæder L&F sig over, at man langt om længe har besluttet sig for at afskaffe nøddeafgiften. Det har vi kæmpet for længe", siger hun.

Regnormene lever det søde liv hos prisvinder 14. oktober · 08:41

Bredbånd vigtigt for landmænd

Partierne har ingen konkrete, nye udspil i forhold til bedre bredbåndsdækning, men understreger, at målet er, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020.

Regeringen vil lancere et telepolitisk udspil med initiativer, som skal understøtte en markedsbaseret og teknologineutral udrulning samt god bredbåndsdækning i hele Danmark.

"Fornuftig bredbåndsdækning er nødvendigt for at kunne drive et moderne landbrug i dagens Danmark, og det vil også være en vigtig forudsætning for bosætning og udvikling i landområderne. Det er derfor rigtig fornuftigt, at parterne forpligter sig på at prioritere dette arbejde", siger Karen Hækkerup.

Penge til digital strategi

I starten af 2018 kommer regeringen med en strategi for Danmarks digitale vækst. Partierne afsætter en pulje på 75 mio. kr. i 2018, 125 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 og herefter på 75 mio. kr. årligt til udmøntning af strategiens initiativer.

"Det er meget positivt at se, at regeringen DF og RV med denne aftale sender et klart signal om, at der er behov for at styrke digitaliseringen hos virksomhederne", siger Karen Hækkerup.

L&F har præsenteret en række anbefalinger i Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen.

"Øget digitalisering vil være med til at forbedre og effektivisere fødevareproduktionen, så vi skaber vækst med mindre belastning og ressourcespild," siger L&F-direktøren.

Skatteordning for udlændinge udvides

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - også kaldet forskerskatteordningen - kan fremover benyttes i op til syv år af forskere og nøglemedarbejdere. Før var det fem år. Til gengæld hæver partierne bruttoskatteprocenten fra 26 til 27 procent.

"Dansk konkurrenceevne er afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Det er derfor positivt at forberede forskerskatteordningen, så kloge hoveder kan blive længere i Danmark", siger Karen Hækkerup.

Aktiesparekonto indføres

Et af de mere opsigtsvækkende tiltag - som de fleste medier fokuserer på - er, at Folketinget indfører en aktiesparekonto, hvor danskere kan investere i børs-aktier og investeringsbeviser - til en anden type beskatning end normal aktieinvestering. Princippet kendes fra Norge og Sverige.

Regeringen ønsker, at aktiesparekontoen får danskerne til at investere mere - og at iværksættere får lettere adgang til kapital.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu