Millionunderskud i landmands-drevet butikskæde

2016 var et hårdt for franchise-kæden Landmad.dk. Virksomheden fik et underskud på 3,6 mio. kr. og skal hente ny kapital for at overleve. Ledelsen tror dog stadigvæk på at de når op på 50 butikker.

Landmad.dk, der er en franchisekæde af lokale købmandsbutikker, der sælger lokalt og nationalt producerede varer, fik et underskud i 2016 på 3, 6 mio. kroner.

Underskuddet har fået revisoren til at skrive i årsrapporten at der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. Dog fremgår det af en særskilt note,  at ledelsen forventer at det forventede likviditetsbehov for 2017 bliver fremskaffet, samt at ledelsen på baggrund heraf anser forudsætningerne for regnskabsaflæggelse med fortsat drift for øje for opfyldte.

Revisoren er på det fremlagte grundlag enig i ledelsens vurdering skriver de.

En væsentlig del af den forventede nødvendige kapitalfremskaffelse for 2017 er allerede tilvejebragt,
og selskabets ledelse forventer at det resterende kapitalbehov bliver fremskaffet i den resterende del
af 2017.

Ledelsen skriver i årsrapporten, at det har været hårdere end antaget at videreudvikle forretningen og udbygge netværket af Landmad-butikker. Udviklingen har været både mere tids- og kapitalkrævende.

Butikskæden drives af landmandskone og direktør, Louise Dolmer, der også  er stifter.  

50 butikker er stadig planen

Siden den sidste del af 2016 og i de første måneder af 2017 har der b.la. været fokus på at strømline og effektivisere konceptet, skriver ledelsen.

Alligevel er det stadig planen at åbne 6 nye butikker i løbet af 2017 og den overordnede målsætningen er stadig 50 butikker fordelt over hele Danmark.

Selskabet er i løbet af 2016 omdannet til aktieselskab, og i den forbindelse er der foretaget en kapitalforhøjelse på i alt 1,5 mio. kr. Samtidig har Vækstfonden ydet selskabet et lån på 3 mio. kr., ligesom der er etableret nye kreditfaciliteter i selskabets pengeinstitut.

 

 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle