Mindre landbrug er gode for naturen

Henrik Bertelsen efterlyste ”virkelighed og praktik” i Det økologiske Råds forslag til fremtidens landbrug.

Bedre natur, klima,miljø og økonomi. Det økologiske Råd præsenterede fredag ved en konference på Christiansborg fire scenarier for fremtidens landbrug, der kan sikre bæredygtighed inden for disse områder.

Men Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest, savnede en lille smule ”praktik og virkelighed” i forslagene.

Han pegede bl.a. på, hvordan regler og bureaukrati i dag påvirker tingene i negativ retning.

”Vi vil gerne mere natur, klima og miljø. Mindre landbrug har stor betydning i landområderne. De plejer mange små områder, som er svære at få økonomi i at pleje. De gør det, fordi der er mange andre ting end økonomi til at drive dem. Men hvis man ønsker, at der skal plejes flere arealer, skal der flere penge til,” sagde han og efterlyste at naturpleje bliver en driftsgren, der er ligeværdig med svineproduktion og mælkeproduktion.

Ikke én lærke ekstra

Det er ifølge Henrik Bertelsen også de små landbrug, der bruger mindst handelsgødning og færrest sprøjtemidler. De skaber liv, omsætning og bosætning, som alle ønsker.

”Vi høster principiel opbakning, men den skal omsættes til praksis. For samfundet, der ønsker det med den ene hånd, kvæler os med den anden hånd,” sagde han.

Han pegede på, at der er et uoverskueligt regeltyranni , som er tungest for de mindre bedrifter at løfte. Han pegede bl.a. på de grønne krav i forbindelse med den nye EU-reform, der får mange landbrug på 10-30 hektar til at bortforpagte jorden for at slippe for kravene.

”Sådan som det er skruet sammen, får vi ikke én lærke ekstra og ingen vil klappe i hænderne og tænke, at det er blevet fint og grønt i forhold til før,” påpegede han.

Bange for naturpleje

Han pegede også på, hvordan landmænd i dag er bange for at gå ind i naturpleje, fordi der har været alt for mange eksempler på, at NaturErhvervstyrelsen underkender naturplejen, forlanger tilbagebetaling af støtten og trækker i den resterende støtte som straf. For eksempel, hvis der står en bænk og er en sti og en låge, så det bliver karakteriseret som rekreativt område, hvor man ikke kan få støtte. Og det er ofte hvor landmanden har naturplejet for en anden styrelse, nemlig Naturstyrelsen, at kontrollørerne NaturErhvervstyrelsen slår ned.

”Det er en bombe under naturplejen, vi er nødt til at have lempeligere regler, hvis vi skal spille med,” sagde Henrik Bertelsen.

 

Emneord

natur , miljø , klima , økologi

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle