Minister bekymret for biogas-udgifter

Energiminister Lars Christian Lilleholt siger, at der kan komme en udfordring med omkostninger til tilskud til biogasanlæg.

For knap et halvt år siden satte regeringen en stopper for støtten til solceller, fordi omkostningerne var vokset markant. Branchen var rystet.

På et samråd i Folketingets klimaudvalg tirsdag luftede klima-, energi- og bygningsminister Lars Christian Lilleholt (V) bekymring for de voksende tilskudsudgifter til biogasanlæg, skriver Ingeniørens netmedie.

Tilskud til biogasanlæg går til opgradering af biogas, så det kan erstatte det fossile naturgas, som hives op af undergrunden, og pengene kommer fra finansloven.

Den socialdemokratiske ordfører Jens Joel spurgte ind til en fremskrivning fra Energistyrelsen, som viser, at biogasstøtten vil koste statskassen 2,9 mia. kr. frem mod 2025.

"For det er da væsentligt at vide for de andre sektorer, hvis det er sådan, man bedriver energipolitik: At når der sker en udvikling på markedet, så aflyser man bare folks forretning," spurgte den socialdemokratisk klimaordfører.

Lars Christian Lilleholt svarede:

"I forhold til biogas, så holder regeringen også et vågent øje der. Vi er opmærksomme på, at der - med den hastighed der er i udbygningen af biogas - godt kan komme en udfordring, som vi er nødt til at gå ind og kigge på. Også frem mod 2025. Om der er nogle regninger, som bliver for store. Fordi her har vi samme udfordring i forhold til støtteniveauet," replicerede han på samrådet.

Biogasbranchen: Vi tror ikke på fremskrivningen

Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas, har svært ved at forstå bekymringen. Han anser fremskrivning på 2,9 mia. kr. som 'en meget optimistisk fremskrivning for udbygningen' af biogassen i Danmark.

Han pointerer over for Landbrugsavisen.dk, at biogasstøtten allerede er blevet skåret.

"Lige nu er der en meget markant udbygning, og den vil komme til at flade ud, fordi den store udbygning er sket på baggrund af anlægstilskuddet fra den gamle Grøn Vækst-aftale fra 2009, som ikke længere eksisterer," siger sekretariatslederen.

Selvom der er nye projekter undervejs, så tager det tid at skaffe finansiering og gylleaftaler, og det er således slet ikke så attraktiv en støtte som ved solceller, siger han.

"Der er den forskel på solceller og biogas, at det tager lang tid at bygge et biogasanlæg, så der er ikke et boom som ved solceller," siger Bruno Sander Nielsen.

Ved Holbæk har landmænd eksempelvis foreløbigt droppet deres biogas-drømme, fordi anlægget ifølge beregninger ikke var rentabelt.

Bruno Sander Nielsen advarer dog også mod at se stringent på omkostningen - der er også gevinster, fordi biogas er et redskab til at løse en masse udfordringer, siger han.

"Biogasudbygningen bidrager til at løse mange andre samfundsmæssige udfordringer: Vi reducerer udslip af drivhusgasser fra landbruget, reducerer udvaskning af kvælstof fra husdyrgødning, vi bidrager til den cirkulære økonomi ved at genanvende næringsstoffer fra restprodukter fra husholdninger og industri. Biogas er ikke bare en vedvarende energiproduiktion, ligesom sol og vind," siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle