Minister: Det kan være lovligt for en landmand at skyde ulve

Det er op til domstolene at afgøre, hvorvidt der er tale om nødværge, hvis en landmand skyder en ulv.

Miljøminister Lea Wermelin (S) deler bekymringen om ulvens færden i Danmark.

Det siger hun, efter at Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Pia Kjærsgaard, har opfordret til, at landmænd skal have lov at skyde ulve.

På et åbent samråd onsdag blev Lea Wermelin (S) spurgt af Pia Kjærsgaard til muligheden for, at landmænd kan skyde ulve. Til det siger ministeren:

"Det kan være lovligt nødværge, hvis landmænd ønsker at skyde ulven, men det vil være afhængigt af en konkret afgørelse ved domstolen, hvorvidt det er det, ligesom med øvrige strafferetlige spørgsmål", siger Lea Wermelin på samrådet.

Der skal dog være tale om en såkaldt problemulv. Det er ifølge ministeren defineret ved, om den har foretaget gentagne angreb på husdyr inden for et ulvesikret hegn, eller hvis ulven mister sin skyhed.

Det er Pia Kjærsgaard, som har taget initiativet til samrådet, hvor hun blandt andet gerne vil have svar på, hvordan man skal sikre danske husdyr mod ulveangreb.

Der blev også stillet spørgsmål til, hvem, der skal skyde ulven, hvis den bliver defineret som en problemulv. Hertil svarede ministeren, at det kan styrelsens medarbejdere være behjælpelig med.

12 angreb fra ulve i 2020

På samrådet oplyser Lea Wermelin (S), at der har været 113 dokumenterede ulveangreb på husdyr fra 2013-2019. I 2020 har der været 12. Ministeren er enig med Pia Kjærsgaard i, at det er for mange:

"Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land. Ulven er en art, som skaber utryghed i befolkningen - særligt i de egne, hvor den har slået sig ned", siger ministeren på samrådet.

På samrådet blev Lea Wermelin (S) ligeledes spurgt ind til tilskuddene til ulvesikrede hegn. Pia Kjærsgaard mente, at tilskuddene til hegnene var for små, og at der manglede tilskud til vedligehold af hegnene.

Hertil svarede ministeren, at tilskuddene er sat op fra 80 til 100 procent, men hun kom ikke ind på et mere præcist beløb for, hvad det dækkede over.

Ministeren forklarede ligeledes, at de ulvesikrede hegn virker, da der endnu ikke er konstateret ulveangreb bag hegnene.

Der er samtidig sat i pilotprojekt i gang med vogterhunde, som kan beskytte husdyr.

Flere af spørgerne på samrådet ønskede også svar på, om definitionen af en problemulv kunne ændres og om "gentagne angreb" betød to.

Til det svarede ministeren, at man er bundet af EU-reguleringen, men at hun arbejder på at få større mulighed for som national stat at lave yderligere tiltag mod ulven.

"Gentagne gange er jo to, så det kan man sådan set godt sige. Jeg sender gerne den præcise definition til udvalget", svarede LEa Wermelin.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle