Minister: Det kan være lovligt at skyde ulv ved nødværge

Hvis en ulv er i færd med at angribe husdyr, kan det være lovligt for landmanden at skyde ulven, lyder det i et svar fra miljø- og fødevareministeren.

Hvis en ulv angriber dine husdyr, kan det betegnes som nødværge. Og dermed lovligt at skyde den.

Det afhænger dog af situationen, om det kan betegnes som nødværge - og det vil være op til en domstol at bedømme konkrete tilfælde.

Det fortæller miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til Socialdemokratiets ordfører for landbrug, fødevarer og dyrevelfærd, Simon Kollerup. 

I det første spørgsmål fra socialdemokraten lyder det: "Falder det under regler om nødværge, hvis man skyder en ulv, der angriber et husdyr?"

Hertil svarer ministeren, at reglerne om nødværge hører under justisministerens ressort, der giver dette svar:

"Justitsministeriet kan oplyse, at efter straffelovens § 13, stk. 1, er handlinger foretaget i lovlig nødværge straffri. En handling skal for at være straffri efter reglerne om nødværge have været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb.

Kalv med to hoveder født i ArdenKvæg Mandag 27. april 2015 · 19:55

Derudover må handlingen ikke gå udover, hvad der under hensynet til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Overskridelse af grænserne for lovligt nødværge er straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den skræk eller ophidselse angebet har medført, jf. straffelovens § 13, stk. 2." 

I svaret bliver det uddybet, at reglen altid vil bero på domstolens konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, om betingelserne for lovlig nødværge er opfyldt.

Ikke muligt med en lov

Socialdemokraten spørger også, om det er muligt inden for EU-retten at fastsætte regler om, at man må skyde ulve i nødværge.

Til det svarer ministeren, som har givet spørgsmålet videre til Miljøstyrelsen, at "regulering af ulv vil efter habitatdirektivets artikel 16 kræve tilladelse", og at landmanden ikke må skyde ulven, før der er foretaget en konkret vurdering ved hvert tilfælde.

Desuden kræver dispensation for at skyde ulven, at der ikke er andre løsninger, at det ikke har en skadelig effekt på ulvebestanden, og at det bliver gjort af "hensyn til en anerkendt væsentlig samfundsmæssig interesse".

"Der kan således ikke umiddelbart indenfor de eksisterende regler på forhånd fastsættes en generel regel om, hvornår ulv må reguleres", lyder det fra ministeren.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu