Minister i svar: Der er ingen fuldgode alternativer til glyphosat

Glyphosat bliver umuligt at erstatte fuldt ud, hvis det skulle blive forbudt, lyder det i et svar fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Glyphosats gode effekt overfor næsten alle ukrudtsarter betyder, at det bliver vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt at erstatte, hvis midlet skulle blive ulovligt at bruge. 

Sådan lyder det fra Miljøstyrelsen, som på vegne af miljøminister Lea Wermelin (S) har svaret på en række spørgsmål vedrørende glyphosat fra medlem af Folketinget for SF Carl Valentin.

"Der er derfor heller ingen af de godkendte aktivstoffer, som fuldt ud kan erstatte glyphosat", skriver styrelsen i sit svar, hvor den også skriver, at glyphosat bliver beskrevet som et "once in a century herbicide".

ringe alternativer

SF'eren spørger blandt andet efter alternativer til glyphosat, og her nævner Miljøstyrelsen dels mekanisk ukrudtsbekæmpelse og brug af perlagonsyre, som er en naturligt forekommende fedtsyre.

Mht. mekanisk bekæmpelse påpeger Miljøstyrelsen dog, at rammebetingelserne for planteproduktion har ændret sig markant med nye krav, siden glyphosat kom til og erstattede den mekaniske bekæmpelse:

"Det er krav, som i praksis gør det meget vanskeligt og i visse situationer umuligt at praktisere mekanisk bekæmpelse".

Styrelsen gør desuden opmærksom på, at øget mekaniske bekæmpelse vil medføre øget udledning af CO2.

Perlagonsyre har ikke samme effekt som glyphosat og derfor kun et alternativ til nogle anvendelser af glyphosat - og er i øvrigt betydeligt dyrere, skriver Miljøstyrelsen.

pløjefri dyrkning er mest afhængig

I svarene til Carl Valentin gør Miljøstyrelsen opmærksom på, at det især er pløjefri dyrkning og conservation agriculture, der er afhængig af glyphosat.

"På disse bedrifter anvendes glyphosat som erstatning for pløjning, som er en effektiv måde at bekæmpe ukrudt på, samt til nedvisning af efterafgrøder", skriver styrelsen.

Og netop disse produktionsformer bliver stadigt mere populære, lyder det. Pløjefri dyrkning er nemlig steget med 26 pct. fra 2016 til 2018, så 319.000 hektar, 12 pct. af det samlede areal, dyrkes pløjefrit.

Pløjefri dyrkning er blandt andet kendt for at være mere klimavenligt, da det sparer diesel, og jorden frigiver mindre CO2.

Faktaboks

Godkendelse i EU:

  • Glyphosat har endnu en gang været til debat i Europa, hvor både Østrig og Tyskland har varslet at forbyde brugen. 
  • Den nuværende godkendelse i EU udløber i december 2022. I 2019 skal der søges om en fornyet godkendelse, og det er endnu uvist, om EU-Kommissionen vil foreslå en fornyet eller ikke fornyet godkendelse af glyphosat.
  • Glyphosat er det aktive stof i Roundup og er verdens mest brugte sprøjtemiddel.
  • Aarhus Universitet vurderer, at risikoen for glyphosatresistente afgrøder i Danmark er lav.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle