Minister: Måske lempes praktikantstop tidligere end 15. april

Viceformand i L&F Lone Andersen er forsigtigt optimistisk efter telefon-møde med Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Selvom stoppet for opholdstilladelser til udenlandske landbrugspraktikanter netop er forlænget til 15. april 2021, betyder det ikke, at stoppet ikke kan lempes eller ophæves på et tidligere tidspunkt.

Det har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye fastslået i et brev til Landbrug & Fødevarer og bekræftet i et telefonmøde med viceformand Lone Andersen tirsdag.

"Ministeren sagde, at han har stor forståelse for situationen og følger den tæt. Han har fået en masse henvendelser om den, og hvis smitte-situationen tillader det, er han indstillet på at lempe stoppet tidligere end 15. april", siger Lone Andersen.

Ikke afvisende

Lone Andersen opfordrede i samtalen med ministeren til, at man straks genåbner for indgivninger af ansøgninger om landbrugspraktikanter, så ansøgningerne kan være færdigbehandlede, når der igen åbnes for opholdstilladelser.

I følge Mattias Tesfaye arbejder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i øjeblikket på højtryk for at gnave sig gennem de sagspukler, der har hobet sig op det seneste år.

Og da man har valgt at skrotte de ca. 800 ansøgninger om opholdstilladelser til udenlandske landbrugspraktikanter, som ikke var færdigbehandlet da stoppet trådte i kraft 2. februar, vurderer SIRI nu, at man i løbet af april vil være så vidt, at man igen kan opfylde sine egne servicemål. 

Ifølge dette skal det kun tage 60 dage til at behandle en praktikant-ansøgning - men det er et mål, der har ligget langt fra virkelighedens verden det sidste års tid.

Bør åbnes tidligt

Lone Andersen opfordrede under samtalen også Mattias Tesfaye til at tænke landbruget og praktikanterne tidligt ind i den "åbningsrækkefølge", som skal fastlægges, når samfundet gradvist genåbnes.

"Vi bor i landdistrikterne, i tyndtbefolkede områder, hvor smittetrykket er lavt, og hvor der allerede nu sker lempelser nogle steder".

"Ministeren lyttede til begge forslag og lovede at undersøge mulighederne", siger Lone Andersen.
 

Faktaboks

  • Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny epidemilov.
  • Det betyder, at en lang række bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven automatisk videreføres efter den 1. marts 2021, og automatisk bliver ophævet den 15. april 2021. 
  • Det gælder bl.a. bekendtgørelse nr. 143 med stoppet for nye opholdstilladelser til bl.a. udenlandske landbrugspraktikanter.
  • Det betyder dog ikke, at bekendtgørelsen ikke kan eller skal lempes eller ophæves på et tidligere tidspunkt, hvis situationen tillader det.
  • "Jeg har stor forståelse for, at beslutningen skaber store frustrationer for landmændene, og jeg kan garantere jer for, at jeg følger situationen tæt med et ønske om hurtigst muligt at få åbnet op for meddelelser af opholdstilladelser til de berørte grupper", skriver Mattias Tesfaye bl.a. til L&F.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle