Minister savner lov om dyrs trivsel i EU's store fødevare-udspil

EU-udspil til en lov, der dækker dyrevelfærd, ventes først i 2023, og det er for sent, mener fødevareminister.

Der mangler konkrete initiativer til at sikre dyrs velbefindende i den europæiske fødevareproduktion, mener fødevareminister Mogens Jensen (S).

Han ser meget godt i EU-Kommissionens jord-til-bord strategi fremlagt onsdag, men han savner en lov, der kan sikre dyrevelfærden.

"Det handler om dyrs velbefindende, og jeg ser ingen grund til at vente et par år med at forbedre dyrevelfærden i hele EU. Det bør EU-Kommissionen sætte i gang med det samme", siger han i en skriftlig kommentar.

Mogens Jensen ønsker en reduktion af transporttiden. Og initiativer skal sikres i en egentlig dyrevelfærdslov på EU-niveau, mener han.

EU-Kommissionen sigter mod at præsentere et lovforslag i 2023.

Dyrevelfærd er den del af den strategi, der blev præsenteret onsdag. Overordnet er målet at gøre produktionen mere bæredygtig. Dens aftryk på miljø og klima skal reduceres.

Det skal ske ved at skære ned på brugen af pesticider og antibiotika. Også fiskeriet skal være mere bæredygtigt, og anvendelsen af emballage skal begrænses.

Mogens Jensen hæfter sig ved, at der i strategien er et mål om, at 25 procent af landbrugsarealerne i EU skal være økologiske.

"Her vil en ambitiøs EU-tilgang kunne styrke efterspørgslen efter gode danske økologiske produkter", siger ministeren.

Medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen (V) er enig med fødeministeren i behovet for øget dyrevelfærd:

"Vi skal have en bagkant for, hvor lang tid dyretransporter må vare. Bagkanten skal være fagligt begrundet, så jeg ved ikke på stående fod, hvad der bør være maksimum. Det skal vi undersøge og blive enige om i EU".

Tilgengæld er han uenig med Mogens Jensen i at 25 procent økologisk landbrug i EU automatisk vil styrke efterspørgslen. Han mener i stedet, at hvis efterspørgslen ikke er på plads, vil det presse priserne og kaldet det en "katastrofe".

"Jeg bakker fuldt op om økologi og vores dygtige danske økologiske landmænd. Men et tilfældigt politisk mål om 25 procent økologi underminerer branchen", siger han.

Han frygter, at det vil presse priserne ned, så økologi bliver urentabelt. Desuden mener han, at det udfordrer fødevaresikkerheden, da udbyttet fra økologi er mindre end ved konventionelt landbrug.

/ritzau/

Faktaboks

DE KONKRETE FORSLAG

Helt konkret indeholder de to strategier fra Kommissionen følgende:

  • Pesticider: Forbruget og risikoen ved pesticider skal halveres med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land senest 2030. Dog skal landenes forskellige udgangspunkter tages i betragtning.
  • Biodiversitet: En tiendedel af landbrugsarealerne skal genetableres som arealer med særlig høj biodiversitet.
  • Næringsstoffer: Tabet af næringsstoffer skal sættes ned med mindst 50 procent, samtidig med at jordens frugtbarhed ikke må falde. Det forventes, at det vil reducere forbruget af gødning med mindst 20 procent senest 2030.
  • Medicin til dyr: Forbruget af medicin til husdyr og fiskeopdræt skal halveres senest 2030.
  • Økologi-areal: Skal tredobles fra 8 procent til 25 procent. Det skal bl.a. ske ved at stimulere efterspørgslen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle