Minister tager skarpt afstand til sag om sultende kreaturer på statens egne arealer

Det er ikke acceptabelt, at dyr på statslige arealer overlades til sig selv uden adgang til tilstrækkelig føde, mener fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S).

"Jeg vil gerne understrege, at naturpleje og fremme af biodiversitet under ingen omstændigheder må ske på bekostning af dyrevelfærden".

Det melder fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) nu ud i et svar til Miljø- og Fødevareudvalget.

Kommentaren falder til sagen om kreaturer, der døde og aborterede pga. sult på statens arealer i Mols Bjerge, der har udløst en kritik fra dyrevenner, blå blok og dyrlæge Jens Kristoffersen, der har politianmeldt Naturstyrelsen for brud for dyrevelfærdsloven.

"Dyrevelfærdsloven gælder for alle dyr – også for dyrene i de kommende naturnationalparker", lyder det fra Rasmus Prehn, der understreger, at naturplejende dyr skal fodres, hvis der mangler føde på arealerne:

"Det vil på ingen måde være acceptabelt, at dyrene overlades til sig selv, hvis der f.eks. mangler føde på arealerne på grund af f.eks. årstid og vejr. Jeg tager skarpt afstand fra situationer, hvor fødemangel på naturarealer ikke bliver håndteret enten ved, at der udlægges foder til dyrene, eller ved at dyrene flyttes fra de pågældende arealer og fodres".

ser på sagen med alvor

Sagen har vakt stor opsigt, dels på grund af barske billeder af udsultede dyr, men også fordi regeringen arbejder for såkaldte naturnationalparker, hvor større drøvtyggere skal pleje arealerne.

Her er der lagt op til, at loven ændres, så der kræves færre opsyn med heste, men ministeren understreger, at velfærden skal sikres for dyrene.

"Det kan ligeledes blive relevant at udpege enkelte dyr eller grupper af dyr som f.eks. drægtige dyr, der bør følges nærmere for at sikre, at de eksempelvis får adgang til tilstrækkelig føde", skriver Rasmus Prehn.

Ministeren vil ikke kommentere sagen nærmere, da den behandles af politiet, men han understreger, at han ser med alvor på sagen fra Mols.

Emneord

politik , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle