Minister til L&F: Problem-år får efterslæb i næste runde

Også i næste runde vil udbetalinger af landbrugsstøtte trække ud, skriver fødevareminister Mogens Jensen til Martin Merrild.

Landbrugsstyrelsens mange problemer og udfordringer i 2020 -  IT-problemer og Covid 19  - får eftervirkninger og konsekvenser også ved næste års udbetalinger.

Det oplyser fødevareminster Mogens Jensen i et brev til Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Martin Merrild har i et brev til fødevareminister Mogens Jensen udtrykt bekymring for, om Landbrugsstyrelsen kan overholde sine udbetalingsmål i december 2020 og har indskærpet, at L&F finder det afgørende, at Landbrugsstyrelsen overholder målene.
Martin Merrild understreger bl.a., at udbetalingen af grundbetaling til landmændene i december måned af hensyn til likviditeten er uhyre vigtig for landmændene.

ingen garantier

Men den garanti fremgår ikke at det svar, der fredag er kommet fra fødevareminister Mogens Jensen.
Ganske vist vurderer Landbrugsstyrelsen i følge ministersvaret, at det er muligt udbetale til 90 pct. af landmændene pr. 15. december 2020 og til 97 procent inden udgangen af 2121.

Men styrelsen tager i følge ministeren et ret stort forbehold: Det afhænger af, at der ikke opstår yderligere uforudsete problemer – og dem har der som bekendt været mange af i 2020 i form af både IT-problemer og Covid 19.

De må vente

Allerede nu har Landbrugsstyrelsen desuden meldt klart ud, at  økologiske landmænd og naturplejere ikke skal forvente at få udbetalt deres tilskud i december sammen med grundbetalingen.
I stedet påbegyndes udbetalingen af plejegræstilskud og økologisk arealtilskud først i februar 2021.

Eftervirkninger

Det skyldes ifølge fødevareminister Mogens Jensen eftervirkninger fra forsinkelserne i 2020 samt forberedelser af ansøgningsrunden for nye tilsagn, som skal være klar til november.

Ministeren medgiver i brevet til Martin Merrild, at forløbet ikke har været tilsfredsstillende.
Han har derfor - endnu en gang -  indskærpet overfor styrelsen, at årets forløb ikke skal gentages.

”Jeg er glad for at Mogens Jensen har fuldt fokus på at sikre forbedring, for der er virkelig brug for forbedringer af den meget markante slags. Der er brug for,  at Landbrugsstyrelsen arbejder endnu hurtigere, for det er simpelthen ikke ambitiøst nok –  og vi bliver ved med at forfølge denne dagsorden", siger Martin Merrild.

Opdateret 15.8. Kl 8:11 med citat af Martin Merrild.

Faktaboks

Fremdrift trods alt:

Landbrugsstyrelsen har i sommer sat gang i forskellige initiativer og overarbejde til at sikre fremdrift i sagsbehandling og dermed udbetalinger.

150 landmænd har endnu ikke fået udbetalt fuld udbetaling for 2019. De fleste afventer endelig behandling af genoptagelsessagerne.

Økologisk Arealtilskud: 29. juli var der på Økologisk Arealtilskud udbetalt 330 mio kr. til 96,9 pct. af støttemodtagerne (98 pct. af det forventede beløb).

Plajegræstilskud: 29. juli var det til pleje af græs- og naturarealer udbetalt 128 mio kr. til 94,6 pct. af støttemodtagerne (96 pct, af det forventede beløb.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle