Minister til utålmodige partier: Processen med naturnationalparker tager tid

De første naturnationalparker skulle have været åbnet i 2022. Nu hedder det 2024. Fra miljøminister Magnus Heunicke (S) lyder det, at der i henhold til lovgrundlaget er en række skridt, som man er nødt til at tage hensyn til inden parkerne kan åbnes.

Tilbage i juni 2020 blev en række partier i Folketinget enige om at igangsætte forberedelsen af de første to naturnationalparker i Danmark. Siden er man blevet enige om placeringen for i alt 15 naturnationalparker fordelt over hele landet.

Ambitionen var, at de to første naturnationalparker, Fussingsø ved Randers og Gribskov ved Nordsjælland, skulle være indviet i første kvartal af 2022, men indvielserne er flere gange blevet udskudt. Nu hedder det, at de første naturnationalparker forventes at åbne i løbet af 2024.

I maj udtrykte flere partier i oppositionen, både fra rød og blå side, frustration over, at arbejdet med naturnationalparkerne er gået i stå siden regeringsskiftet i december sidste år.

SF's naturordfører Marianne Bigum har samtidig i Folketinget bedt miljøminister Magnus Heunicke (S) om skriftligt at svare på, hvorfor arbejdet med etableringen af de 15 planlagte naturnationalparker har været sat på pause siden regeringen tiltrådte.

Fra Magnus Heunicke lyder det, at naturnationalparkerne skal gennemføres.

- Jeg ved, at mange partier ønsker, at etableringen af naturnationalparkerne skal gå hurtigt. Vi deler den ambition. Men der skal også være respekt for, at det er en proces, der tager tid. Inden etableringen af naturnationalparkerne er der i henhold til lovgrundlaget bag naturnationalparkerne en række skridt, som skal respekteres, lyder det fra miljøministeren.

Han remser her med op, at det blandt andet gælder  inddragelse af offentligheden og berørte myndigheder, herunder inddragelse af forskere, eksperter og interessenter, udarbejdelse af projektbeskrivelser og
forvaltningsplaner for hver enkelt naturnationalpark, og ansøgning om etableringstilladelse.

Vundet klagesager

Fra ministeren bliver der også henvist til, at når det gælder naturnationalparkerne Fussingsø og Gribskov, så har der været klaget over projekterne til Miljø- og Fødevareklagenævnet om henholdsvis etableringstilladelser og miljøscreening. Først for nylig kom afgørelserne, som har stadfæstet Miljøstyrelsens afgørelser.

- Derudover skal vi have etableret lokale bestyrelser i hver af de 15 naturnationalparker, så vi sikrer den lokale inddragelse. Og vi er i fuld gang med at definere en model for, hvordan vi skal gennemføre en evaluering af dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne, lyder det fra Magnus Heunicke.

Fra miljøministeren lyder det, at han inviterer partierne bag loven om naturnationalparkerne ind til et møde om naturnationalparkerne efter sommerferien, hvor tidsplaner for naturnationalparkerne også vil blive præsenteret. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle