Minister: Vi ønsker mere halm i kraftværkerne

Energi,- Forsynings,- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt gæstede årsmødet i Danske Halmleverandører fredag – og han havde klare visioner for biomassens fremtid i Danmark.

Der lød klapsalver fra salens mange landmænd, da Lars Christian Lilleholt kom med et længe ventet budskab på Halmleverandørernes årsmøde fredag.

Energiministeren vil give frit brændselsvalg til de mange lokale værker, som ellers i dag er tvunget til at bruge gas. Det åbner for nye kunder for halmleverandørerne.

I dag er mange kraftvarmeværker bundet op på et krav om at bruge naturgas, men flere værker har fået dispensation om at bruge andre brændsler, for eksempel halm, på op til en MW. Den grænse kan teoretisk set hæves til 20 MW, hvor EU-reglerne begynder.

»Jeg kan sagtens se et frit valg op til 20 MW,« sagde Lars Christian Lilleholt, til stor begejstring i salen.
Hans budskab var overordnet, at der skal mere lighed og konkurrence mellem energiformer.
»Vi skal undgå gamle fejl i energipolitikken – der skal være markedslignende vilkår på energimarkedet,« siger Lars Christian Lilleholt.

Væk med kraftvarmekrav

En anden barriere for brug af biobrændsel er det såkaldte kraftvarmekrav – i dag er der et krav om, at kraftvarmeværker skal producere el og varme samtidig, også selvom der ikke er brug for el.

Forsker: Bier kan lide smagen af pesticidMark 9. december · 08:30

Da f.eks halm er en god varmekilde, men en relativt ringe kilde til elproduktion, er det svært at bruge store mængder biomasse. Det krav vil ministeren gerne gøre op med.

»Det er en klar ambition at se kraftvarmekravet forsvinde. Vi skal tættere på markedslignende vilkår,« siger Lars Christian Lilleholt.

Afgifter?

Ensretningen af energipolitikken giver en fordel, når flere får lov til at fyre med halm, men omvendt har Det Miljøøkonomiske Råd, en del af vismandsrådet, foreslået at pålægge alle biomasse afgifter. De er i dag afgiftsfritaget, også halm.

»Jeg kan ikke love en fremtid, hvor biomassen er afgiftsfri,« fortalte energiministeren.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu