Minister vil lade landmænd afdrage store tilbagebetalingskrav

Jacob Jensen (V) er frustreret over fejl, der har gjort, at landmænd har fået for meget kompensation.

Landbrugsminister Jacob Jensen (V) kalder det stærkt beklageligt og frustrerende, at der er sket fejl hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, så 200 landmænd skal tilbagebetale en stor del af den kompensation, de har fået for at udtage lavbundsjord.

Han har bedt sit ministerium undersøge, om der kan laves en afdragsordning, siger han i Folketingssalen onsdag.

Desuden skal der ses på, om der kan gives henstand - altså at tilbagebetalingskravet kan udsættes.

- Det er afgørende for mig, at lodsejerne får mindst mulig gene af den fejl, der er begået. 

Han nævner, at der allerede er taget initiativ til støtteordninger, der "forventeligt" vil kunne holde størstedelen af de ramte lodsejere - landmænd - skadefri.

- Men der vil stadig være nogle af lodsejerne, der kun delvist kan blive kompenseret, siger han.

248 af 297 lodsejere, der er ramt af tilbagebetalingskrav for overkompensation eller nedjusterede tilsagn om kompensation, forventes i følge fødevareminister Jacob Jensen (V) at blive holdt skadesløse med to nye støtteordninger.

Mindst 49 bliver det ikke.

Det gælder blandt andet Poul Henningsen, som vi har talt med her på LandbrugsAvisen. Han skal i følge Miljøstyrelsen tilbagebetale 384.000 kroner, fordi han blev 'overkompenseret' i den aftale, han indgik med myndighederne for tre år siden, om at tage 20 hektar jord permanent ud af drift for at skabe sammenhængende natur.

Siden er et forbud mod at gøde og sprøjte den type lavbundsjord trådt i kraft. Derfor faldt værdien af jorden, og Kammeradvokaten vurderede, at landmændenes kompensation var i strid med EU's regler om statsstøtte.

Derfor skal de betale pengene tilbage, selv om jorden er taget ud af brug.

I bedste fald vil Poul Hennings kunne 'nøjes' med at betale 234.000 kroner tilbage til Miljøstyrelsen.

Jacob Jensen har bedt Landbrugsstyrelsen om en redegørelse for forløbet.

- Det er et sagsforløb, jeg er ærgerlig over, og som er stærkt beklageligt.

- Det er afgørende, at myndighederne grundigt gennemgår forløbet, så vi undgår, at den her slags fejl kan ske igen. 

/ritzau/ /kold
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle