Minister vil stoppe "matrikelfinte" og lukker hul i loven

Miljøminister Magnus Heunicke vil sætte en stopper for den såkaldte matrikelfinte, der betyder, at husdyrbrug kan slippe lettere igennem miljøgodkendelse ved at dele deres ejendomme op i flere matrikler. Ny lov er nu i høring.

- Med lovforslaget lukker vi hullet i loven, siger Magnus Heunicke.
 
Det skal være slut med, at landbrug med grise eller køer kan dele deres landbrug op i flere matrikler for bevidst at omgå miljøkrav.

Sådan lyder budskabet fra miljøminister Magnus Heunicke (S), der onsdag har sendt en ny lov i høring, der vil sætte en stopper for den såkaldte ”matrikelfinte”.

Det omtalte hul i loven har indtil nu betydet, at en gård med eksempelvis grise kan deles op på flere matrikler ved siden af hinanden og dermed slippe for at opfylde nogle af miljøkravene i forbindelse med miljøgodkendelse.

Ved en opdeling på flere matrikler skal der nemlig ikke tages højde for de to husdyrbrugs samlede miljøbelastning, og husdyrbrugene får dermed lov til at udlede mere, og dermed udvide.

Den sydsjællandske griseproduktion Tybjerggaard, der ligger i Rislev, er tidligere blevet omtalt i medierne og beskyldt for benytte den såkaldte 'matrikelfinte' til at få lov til at udvide sin griseproduktion.

Siden historierne om Tybjerggaards planer om at bygge en ny stald på en separat matrikel og dermed få to uafhængige miljøgodkendelser, har Miljøministeriet undersøgt, hvordan husdyrbrugloven bliver forvaltet.

Og det er den undersøgelse, der nu har udmøntet sig i en ny lov, der er sendt i høring.

- Der er eksempler på, at det her hul i loven er blevet udnyttet, så store husdyrbrug med mange tusinde svin har udvidet produktionen, uden at der et taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Vi skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, at der reelt er tale om ét samlet husdyrbrug og én samlet udledning af kvælstof til miljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Med den nye lov vil husdyrbrug, der ligger tæt på hinanden, fremover blive godkendt som en samlet enhed, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundne. Det kan for eksempel dreje sig om fælles anlæg som gylle- eller fodersystemer eller samme ejer eller fælles regnskaber.

I disse tilfælde vil forureningen fra begge husdyrbrug indgå i den samlede miljøvurdering, så der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til miljøet, lyder det i pressemeddelelsen.

Miljøministeriet vurderer, at lovforslaget vil få effekt på omkring 10 godkendelses- og tilladelsessager årligt.

Den nye lov vil, hvis den stemmes igennem i Folketinget, ikke ændre på eksisterende tilladelser til husdyrbrug, der har benyttet matrikelfinten, idet der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft. Men husdyrbrugene vil blive omfattet af de nye regler, når de på et tidspunkt skal ansøge om en ny godkendelse eller tilladelse.

- Den nye lov lukker hullet i loven, og kommunerne skal dermed ændre praksis i deres sagsbehandling. Jeg håber, at de husdyrbrug, der har udnyttet smuthullet i loven, også vil mærke lovændringen når de på et tidspunkt ansøger om en ny godkendelse- eller tilladelse, siger miljøminister Magnus Heunicke.

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle