Minivådområder: Styrelse ændrer flere afslag til tilsagn

I den kommende tid ændrer landbrugsstyrelsen forhåndstilsagn eller afslag på forhåndstilsagn til minivådområder.

Landbrugsstyrelsen ændrer i den kommende tid en stor andel forhåndsafslag på minivådområder til forhåndstilsagn.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

IT-udfordringer har betydet, at Landbrugsstyrelsen tidligere på året ændrede fremgangsmåden for sagsbehandling af tilsagn på minivådområdeordningen.

Det blev gjort for at sikre, at landmændene har mulighed for at komme i gang med projekterne som planlagt, og derfor sendes der i øjeblikket enten forhåndstilsagn eller afslag til forhåndstilsagn, til de minivådområdeprojekter, der er prioriteret på nuværende tidspunkt.

Landbrugsstyrelsen opfordrer derfor til, at du holder øje med din e-Boks. 

Blandt de ansøgninger, styrelsen har sagsbehandlet på nuværende tidspunkt, har 74 procent fået forhåndstilsagn, og 26 procent har fået afslag på forhåndstilsagn.

"Efter en nærmere sagsgennemgang, har vi valgt at ændre vores afgørelse i langt størstedelen af de sager, hvori der tidligere er meddelt afslag på forhåndstilsagn", lyder det i pressemeddelelsen. 

Du kan læse mere om ændringen af fremgangsmåden for sagsbehandling her.

Spørg din oplandskonsulent

Landbrugsstyrelsen har været i dialog med oplandskonsulenterne om ændringerne i fremgangsmåden for sagsbehandling af tilsagn, og du kan derfor også spørge dem, hvis du har spørgsmål til din ansøgning og til tilskudsordningen.

Styrelsen forventer ikke, at ændringerne i sagsbehandlingen påvirker det endelige antal minivådområder og den effekt, de skal levere.  

Faktaboks

Om tilskuddet

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod den øgede kvælstofudledning.

Tilskudssatsen er 100 procent til etableringen af et minivådområde finansieret via Landdistriktsprogrammet med EU-midler. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle