Minkavlerformand går i rette med politidirektør: "Det er en vanvittig udtalelse"

Det må bunde i uvidenhed, når vidner i Minkkommissionen tegner et billede af, at minkavlere holdt igen med at aflive mink i oktober 2020. Ifølge Danske Minkavleres formand, Tage Pedersen, forholdt det sig stik modsat. I dag afhøres han i Minkkommissionen.

Danske minkavlere tøvede ikke med at udføre regeringens strategi om at aflive mink i zoner omkring smittede farme i oktober 2020. Avlerne kom endda med en række forslag til, hvordan aflivningstempoet kunne forøges.

Sådan lyder det i kontante vendinger fra formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen.

Han modsiger dermed det billede af et lettere nølende erhverv, som blandt andre politidirektør Lykke Sørensen tegnede i granskningskommissionen fredag i sidste uge – i øvrigt et billede af minkbranchen, som flere vidner har givet udtryk for.

Men det billede giver Tage Pedersen ikke meget for.

"Det er en vanvittig udtalelse. Jeg ved ikke, hvor hun har den information fra. Det kan kun undskyldes med uvidenhed", siger han.

Ifølge Tage Pedersen var situationen en ganske anden i oktober 2020 og i dagene frem til, at regeringen besluttede at aflive alle mink.

"Problemet var, at der var det tidspunkt i begyndelsen af oktober, hvor aflivningerne ikke gik hurtigt nok, og det var først, da minkavlerne af Fødevarestyrelsen selv fik lov til at aflive, at der kom fart på", siger Tage Pedersen.

Politidirektør Lykke Sørensen forklarede, da hun blev afhørt i kommissionen fredag, at der på daværende tidspunkt herskede tvivl hos mange minkavlere om, hvorvidt de med fordel kunne være lidt tilbageholdende med at aflive og dermed vente til pelsningssæsonen for alvor gik i gang i november 2020.

Det var derfor behov for klar kommunikation, så der ikke herskede nogen tvivl, lød det fra hende.

Det fik hende til at formulere en plan for en justering af aflivningsstrategien en sen aften mandag den 2. november 2020:

'Enkel plan: beslutning om stop for mink i Danmark, aflivning af mink med gift med bistand fra forsvar og politi og afbrænding af de døde mink'.

Hendes bud på en plan, der blev sendt til rigspolitichef Thorkild Fogde, mens han mødtes med centrale departementschefer, mindende umiskendeligt meget om den beslutning, der blev truffet 24 timer senere på et møde i regeringens koordinatudvalg den 3. november.

Minkavlernes version af forløbet

I dag torsdag bringes minkavlernes stemme til torvs i granskningskommissionen.

Både formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, og adm. direktør for Kopenhagen Fur, Sander Jacobsen, indtager vidneskranke midt i det store retslokale i Retten på Frederiksberg.

Tage Pedersen ser frem til at svare på udspørger Jakob Lund Poulsens spørgsmål. Han har fulgt sagen tæt i løbet af de seneste måneder og undrer sig over mange ting.

"Men det, der undrer mig allermest, er at de alle sammen – ministre og departementschefer – efterfølgende siger, at det var den rigtige beslutning at aflive alle mink. Hvis det er tilfældet, hvorfor er der så ingen af dem, der vil tage ansvaret for at have fået idéen," siger Tage Pedersen og tilføjer:

"Hvis jeg fik en god idé. Så ville jeg række hånden op og sige, det var min idé", siger han.

En gåde for kommissionen

Netop spørgsmålet om, hvem der fik idéen til den radikale løsning – at aflive alle mink – har været en gåde for kommissionen. Ifølge sundhedsminister Magnus Heunickes håndskrevne noter blev idéen præsenteret af departementschef i Justitsministeriet, Johan Kristian Legarth – men sådan lyder det ikke fra ham selv.

"Der er ikke nogen, der vil tage ansvaret for idéen. De siger allesammen, at den er opstået i rummet. Det kan jeg kun tolke sådan, at der er noget, de er bange for", siger Tage Pedersen.

I granskningskommissionen får Tage Pedersen formentlig også lejlighed til at fortælle, hvordan minkavlerne oplevede situationen omkring minksmitten i de tilspidsede måneder i september og oktober 2020.

Især efter 1. oktober 2020, hvor det blev besluttet af aflive alle raske mink i zoner på 7,8 kilometer fra smittede farme, begyndte branchen nemlig at frygte for sin fremtid, fordi aflivningerne i zonerne gik hårdt ud over avlsmaterialet.

"Vi var bange for, at det skulle tage livet af en stor del af os", forklarer Tage Pedersen.

Minkavlerne kæmpede derfor med deres indspark til strategien. De leverede blandt andet et forslag om at mindske aflivningszonerne, så flere avlsdyr kunne overleve. Det var vel at mærke veterinærfagligt funderet. Minkavlerne havde ikke interesse i at true folkesundheden, forklarer Tage Pedersen.

"Men forslagene blev fejet af banen. Og det kan jeg egentlig godt forstå i dag. Vi kan jo se i Minkkommissionen, at regeringen allerede på det tidspunkt spillede på en helt anden spilleplade", siger Tage Pedersen.

Han henviser til, at man på Slotsholmen i forskellige ministerier allerede i september 2020 begyndte at drøfte et scenarium med aflivning af alle mink. Det hørte man imidlertid intet om hos Danske Minkavlere.

"Vi havde en god dialog med Fødevarestyrelsen, hvor vi spillede på samme bane", siger han.

Med den viden, han ligger inde med i dag om ministerier, der talte om at aflive alle mink, kan han imidlertid godt forstå, at avlernes forslag ikke vandt genhør.

"I dag kan jeg da godt se, at når vi så kom med et forslag om at mindske zonerne, så har de tænkt: Hvad har de gang i?"

Det nye Wuhan

I løbet af oktober 2020 kæmpede Danske Minkavlere med at få en dialog med daværende faglig direktør Kåre Mølbak fra SSI.

Gentagne gange fik avlerne nemlig at vide fra kontakter i Fødevarestyrelsen, at det var Sundhedsministeriet og dens styrelser, der havde bolden.

Det lykkedes den 2. november 2020 at få et møde med SSI. På mødet gav Kåre Mølbak udtryk for – ifølge Tage Pedersen og et referat fra mødet – at der ville kunne bevares flere avlsdyr.

På mødet udtrykte Mølbak dog også sin bekymring for minkvarianten cluster-5.

"Men for os virkede det lidt som teatertorden. Vi kendte den jo godt den variant, og vi var færdige med den. Det irriterer mig lidt, at den i pressen bliver nævnt som en ny variant, for den kom jo allerede i august, og den var allerede forsvundet igen i september", siger Tage Pedersen.

Der skete imidlertid også det, at Kåre Mølbak nævnte, at der var en risiko for, at epidemien kunne begyndte helt forfra, og at Danmark kunne blive det nye 'Wuhan'.

"Problemet var, han brugte ordet Wuhan. Og ingen har lyst til at Danmark skulle på verdenskortet som nummer to hotspot", siger Tage Pedersen.

Godt 30 timer efter mødet mellem SSI og branchen besluttede regeringen at aflive alle mink - inklusive de avlsdyr, der var selve kernen i den årelange succes med minkavl i Danmark.

Emneord

minkkommissionen

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle