Mistanke om, at danske ulve systematisk bliver udryddet

10 danske ulve er forsvundet siden 2012, viser en opgørelse fra Aarhus Universitet. Naturfredningsforening frygter, at ulvene bliver skudt og bortskaffet i al hemmelighed

Danske ulve lever livet farligt. Det fremgår ganske tydeligt af en statusrapport fra den nationale overvågning af ulve, skriver Kristeligt Dagblad.

Mens én enkelt ulv er opført i kolonnen ”død af naturlige årsager” mellem 2012 og tredje kvartal af 2020, er 10 i samme tidsrum forsvundet af årsagen ”ukendt”. De er altså hverken udvandret, påkørt eller har så vidt vides lidt en naturlig død. 

Den høje forsvindingsrate har ingen naturlig forklaring, for ifølge professor ved Aarhus Universitet, ulveekspert Peter Sunde, vil man i et tæt befolket land som Danmark så godt som altid finde kadaveret efter så stort et dyr.

”En ulv, der dør i naturen, vil før eller siden blive fundet. Det ved vi fra Tyskland. At et enkelt kadaver skulle blive overset, er måske ikke underligt, men med så mange ulve, der er formodet døde i Danmark, burde flere af dem være fundet. Dertil kommer, at dødsraten for en rask ulv ligger på ganske få procent om året, og sådan ser den procentsats ikke ud i Danmark,” siger han.

Peter Sunde har en artikel om danske ulves status på vej i et videnskabeligt tidsskrift og ønsker derfor ikke at gå i detaljer med årsagerne til deres skæbne, før den er publiceret. Men han henviser til statusrapporten fra november 2020, hvoraf det fremgår, at danske ulve forsvinder sporløst efter et stykke tid. 

En ulv tildeles her ”status ukendt”, når hverken den eller dens efterladenskaber er observeret i et år, og det er Peter Sundes vurdering, at Danmark i øjeblikket har 9-11 ulve tilbage. 

Seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson, som sidder i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, der er nedsat som rådgivende instans for miljøministeren, frygter, at ulve bliver ”skudt og gravet ned, smidt i gyllebeholdere og halmfyr i al hemmelighed”. Sådanne anbefalinger florerer i grupper på Facebook, siger han.

”I forhold til, hvor få ulve vi har, må vi have noget nær verdensrekord i, hvor mange der forsvinder, uden at vi kan give en forklaring. Så jeg er da dybt bekymret for, om der foregår en koordineret bekæmpelse af ulve herhjemme,” siger han.

Et samlet Vildtforvaltningsråd har for nylig bedt både justitsministeren og miljøministeren om at sætte fokus på faunakriminalitet, altså drab på vilde fredede dyr. Man kritiserer ikke politi eller styrelser, men peger på behovet for styrket samarbejde og fremme af ekspertise hos efterforskere. For næsten ingen forbrydelser mod vilde fredede dyr opklares.


 

Emneord

Top2

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle