Mistanke om snyd: Skærpet kontrol med ukrainske landbrugspraktikanter

En nu afsluttet politiefterforskning får danske myndigheder til at skærpe kontrollen med ukrainere, der gerne vil have opholdstilladelse og arbejde i dansk landbrug.

Danske myndigheder skærper nu kravene til ukrainere, der gerne vil være landbrugspraktikanter, driftsledere eller fodermestre i Danmark.

Det sker efter, ukrainsk politi i maj åbnede en efterforskning af mulig snyd med dokumenter fra uddannelsesorganisationer i Ukraine.

Målet med snyden var at opnå opholdstilladelse som landbrugspraktikant i Danmark.

vil lave interviews

Efterforskningen er senere blev stoppet, men på grund af mistanken skærper Udlændinge- og Integrationsministeriet alligevel kravene til dokumentation fra de ukrainske ansøgere.

"Derudover vil personlige interviews blive anvendt i det omfang, hvor ansøgeren ikke kan fremsende tilstrækkelig dokumentation", skriver ministeriet i en orientering til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg, hvor det også fremgår, at alle ansøgere, der er nævnt i efterforskning, bliver indkaldt til et interview.

Ministeriet har desuden sendt et lovforslag i høring, der går på, at man skal kunne give afslag på opholdstilladelse, "hvis der er en formodning om, at hensigten med opholdet ikke er tilstrækkelig eller reel".

tager afstand

Hos Landbrug & Fødevarer støtter man den skærpede kontrol, men understreger, at man vil holde et skarpt øje på, at sagsbehandlingstiderne i systemet ikke eksploderer.

"I L&F tager vi naturligvis afstand fra al ulovlig aktivitet. Derfor håber vi også, at et skærpet dokumentationskrav til ansøgere kan være med til at forhindre eventuel svindel", siger viceformand Lone Andersen og fortsætter:

"Dette må dog ikke føre til unødvendig bureaukrati og forlængede sagsbehandlingstider, da det kan få store konsekvenser for den enkelte bedrifts produktion i form af manglende hænder. L&F vil fortsat følge udvikling i sagsbehandlingstiderne tæt".

tre afslag

I orienteringen til Folketinget fremgår det, at 386 sager har været eller er underlagt den skærpede sagsbehandling.

Heraf er der indtil videre givet 172 tilladelser og tre afslag, og ministeriet understreger, at det skal holdes op mod, at der i 2019 blev behandlet 2.500 sager på praktikantområdet.

"Det er vi i L&F glade for, og det afspejler da også vores indtryk, at de internationale medarbejdere og praktikanter, der ansættes på de danske bedrifter, i overvejende grad lever op til de krav, der stilles til dem", siger Lone Andersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle