Mod svinepest: Fælles forsikring på vej

15 landbrug er gået sammen om en forsikring mod svinesygdomme.

Om få måneder regner Danish Farmers Abroad med at have en ny fælles forsikring mod afrikansk svinepest klar.

»Lige nu indsamler vi materiale, der skal bruges som grundlag for, at vi kan få et godt tilbud på en forsikring mod afrikansk svinepest og andre sygdomme som for eksempel PRRS, PEDv og klassisk svinefeber«, fortæller Jens Peter Aabyen, der er sat i spidsen for arbejdet og til daglig er koncernjurist i Goodvalley A/S.

Foreløbig har 15 landbrug med tilsammen 165.000 søer hver betalt 5.000 euro til at skrive hvidbogen og skaffe grundlaget for at få et forsikringstilbud.

»De 15 landbrug har også sagt ja til at støtte med yderligere i alt godt 200.000 euro til at betale den store anerkendte forsikringsmægler AON for at hjælpe med at få en forsikring med de bedst mulige vilkår«, siger Jens Peter Aabyen.

I første omgang er det kun medlemmer af Danish Farmers Abroad, der kan tegne forsikringen. Men hvis ordningen bliver en succes, kan andre landbrug også komme med.

Som udgangspunkt skal forsikringen som minimum sikre erstatning for besætningen, men også gerne for driftstab og andre relaterede tab. Derimod ligger det nok tungere med at få forsikringen til at dække de tab, der kan være, hvis landbruget kommer til at ligge i en beskyttelseszone, uden at landbruget er ramt af sygdom.

Der er allerede danske landbrug i udlandet, der har tegnet forsikring mod afrikansk svinepest, men i mange tilfælde er dækningen utilstrækkelig.

»Goodvalley har lige nu en forsikring mod svinepest i Rusland, men vi ved ikke, om vi også har den næste år, da den genforhandles på årlig basis«, fortæller han.

En af grundene til den store interesse for forsikringen er krav fra kapitalmarkederne. De ønsker sikkerhed for deres investeringer og udlån, og alt andet lige gør en forsikring mod sygdomme et landbrug til en mere attraktiv investering, og det er en fordel i en situation, hvor et landbrug skal sælges eller børsnoteres.

»For nogle landbrug kan afrikansk svinepest desuden være helt fatal. En forsikring kan være forskellen på landbrugets død eller overlevelse«, siger Jens Peter Aabyen.

Han forudser, at det ikke bliver et enkelt forsikringsselskab, der løfter opgaven med at skrue en fornuftig forsikring sammen, men at opgaven løftes af et syndikat med flere forsikringsselskaber.

Genforhandling hvert år

Selv om der bliver enighed om både vilkår og prisen for en forsikring, skal forsikringstagerne regne med, at selskaberne betinger sig, at vilkårene kan genforhandles hvert år.

»Kommer der sygdomsudbrud i et eller flere af landbrugenes besætninger eller i de lande, landbrugene ligger i, må vi nok forudse, at forsikringsselskaberne vil have mulighed for at ændre i forsikringens vilkår og prisen på forsikringen«, siger Jens Peter Aabyen.

Han forventer også, at der kan komme krav om, at andre forsikringer som bygnings-, bil- og afgrødeforsikringer skal flyttes over i selskabet.

Faktaboks

Afrikansk svinepest i 10 EU-lande

  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​, som kan ramme alle svineracer, også vildsvin.
  • Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark. 
  • I EU er sygdommen fundet i både Belgien, Bulgarien, Estland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet og Ungarn.
  • På engelsk hedder sygdommen African Swine Fever (ASF). Det er den betegnelse, der anvendes i internationale sammenhænge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle