Moderat resultat på grund af importforbud

Importforbud for avlsdyr i Rusland gav Porc-Ex A/S og Porc-Ex Breeding A/S væsentligt reduceret indtjening.

Trods en pæn koncernindtjening på 6,7 mio. kroner er det ikke alt, der har levet op til Bøgebjerg Holding Aps’ forventninger til selskabets regnskabsår 2013/2014.

Hos datterselskabet, Porc-Ex Breeding A/S, hvis hovedaktivitet er forhandling af DanAvl avlsdyr, har man ikke kunnet indfri sine forventninger til aktivitetsfremgangen på grund af det russiske importforbud af avlsdyr. Selskabet har tjent 793.000 kroner i det afsluttede regnskabsår, hvilket dog korrigeret for Rusland-situationen anses som værende tilfredsstillende. Der forventes et forbedret resultat og stigende aktiviteter det kommende regnskabsår.

Hos det andet datterselskab, Porc-Ex A/S, der udelukkende beskæftiger sig med eksport af smågrise, der er købt hos danske smågriseproducenter, har man tjent 748.000 kroner i det netop afsluttede regnskabsår.

Handel med mink og rugeæg

Tilsammen har de to selskaber, Porc-Ex Breeding A/S og Porc-Ex A/S, haft en indtjening på handel med grise på cirka 1,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 23 pct. af koncernens samlede indtjening på 6,7 mio. kr. i 2013/2014.

Det skyldes et af Bøgebjerg Holdings øvrige selskaber, Pecus International A/S, der alene har genereret et overskud på 5.154 mio. kr., hvilket svarer til cirka 77 pct. af koncernens samlede resultat. Dette selskabs hovedaktivitet er handel med rugeæg til kyllingeproduktion, sporadisk eksport af avlsmink samt eksport af kælvekvier, alt sammen produkter der primært eksporteres til tredjelande.

Faktaboks

Bøgebjerg Holding ApS

  • Moderselskab til Porc-Ex A/S, Porc-Ex Breeding A/S, Pecus International A/S og flere udenlandske datterselskaber.
  • Nøgletal 13/14 (12/13)
    • Bruttoresultat: 27,1 mio. kr. (27,9)
    • Årets resultat: 6,7 mio. kr. (7,2)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle