Moderniseringsstøtte forsinket af mistanke om svig

Mistanke om svig i nogle af tilskudssagerne er blandt andet medvirkende til, at udbetalingen af moderniseringsstøtte er forsinket. Landbrug & Fødevarer kalder det ærgerligt, hvis der er hold i anklagerne om, at svig med støtteordningen har været med til at ødelægge det for de mange.

Mere end 500 sager er uafsluttede og hundredvis af landmænd venter fortsat på udbetaling af tilskud til modernisering af stalde og investering i ny miljøteknologi. Der har floreret rygter om, at nogle få af sagerne er under mistanke for svig.

Mistanken om svig er blevet bekræftet af Landbrugsstyrelsen. Landbrug & Fødevarer har i flere år presset ministeriet for at få de uacceptabelt lange sagsbehandlingstiderne ned, og mandag har L&F haft endnu et møde med både styrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet om de lange sagsbehandlingstider:

"Der er tale om helt uacceptable ventetider for hundredvis af landmænd, der har overholdt alle regler. Vi har knoklet som gale med det her, men vi må erkende at noget af det, der har forsinket processen, er en mistanke hos Landbrugsstyrelsen om svig blandt nogle af de udbetalingssager, der stadig venter", siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, og fortsætter: 

"At der er mistanke om svig kan dog ikke alene forklare forsinkelserne. Derfor vil vi fastholde trykket på myndighederne. Nedsættelse af en task force udelukkende til at få gamle sager ekspederet, tror jeg ikke på, var sket, hvis vi ikke havde presset på overfor ministeriet".

ikke alle er under mistanke

Landbrugsstyrelsen har sendt et mindre antal komplicerede sager til kammeradvokaten for juridisk bistand. Der er sager iblandt, hvor styrelsen vurderer, at der er indgivet urigtige oplysninger og dermed er snyd med ordningerne.

Christian Lund understreger, at det langt fra gælder alle sagerne hos Kammeradvokaten. Hvis man endnu ikke har modtaget sine penge, er det altså slet ikke ensbetydende med, at man mistænkes for svig, fortæller han. 

For Christian Lund såvel som for formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen, er der tydelig frustration at mærke:

"Det er en myndighedsopgave at håndtere det, hvis der er tale om svig. Skulle det forholde sig sådan, at nogen bevidst har udnyttet den her ordning, så er det selv sagt helt uacceptabelt og skal stoppes hurtigst muligt. Også fordi de her sager jo er med til at forsinke udbetalingerne til de landmænd, som har sendt en ansøgning i overensstemmelse med reglerne", siger Erik Larsen. 

Skille fårene fra bukkene 

Landbrugsstyrelsen har nedsat en task force med 43 medarbejdere, og der er nu lavet en plan for at få nedbragt sagspuklerne.

Styrelsen har oplyst til L&F, at man fortsat forventer at være i mål den 30. juni, hvilket glæder Erik Larsen.

"Lige nu er jeg først og fremmest træt af situationen, og det haster med at få ryddet op i gamle sager. Hvis der vitterligt er brodne kar, så må de jo heller ikke blive en stopklods for udviklingen hos det store flertal, der følger reglerne for tilskud og investerer i ny teknologi til gavn for både dyrevelfærd, miljø og klima", siger han og tilføjer:

"Ventetiden er en økonomisk byrde for landmænd, og det risikerer at afholde andre landmænd fra at investere i miljøforbedrende tiltag".

Efterlyser en mere enkel proces

På mødet var der også fokus på, at det kan være svært at leve op til Landbrugsstyrelsens krav trods alle de rigtige intentioner.

Mange udbetalinger bliver nedsat med 25 pct., fordi det er svært at dokumentere overholdelse af tilbudsloven – også selvom ansøgere efter bedste evne har indhentet forskellige tilbud og udfyldt de komplicerede skemaer.

Og regningen for både svar på høringsbreve, indhentning af nye tilbud og nedsættelse af tilskud ender alt sammen hos landmanden. 

"Der er tale om komplicerede ordninger, og derfor køber de fleste landmænd sig til professionel rådgivning. Men selv erfarne konsulenter, der har arbejdet med ordningerne i årevis oplever, at der hele tiden kommer nye krav og ændrede vilkår fra gang til gang. Samtidig er det svært at få vejledning i styrelsen om reglerne", siger Christian Lund. 

Han fortæller, at det skal gøres meget enklere. Både af hensyn til det store flertal, der overholder reglerne – og for at gøre det nemmere at finde eventuelt brodne kar. 

Der er aftalt et nyt møde mellem ministeriet og Landbrug & Fødevarer, hvor man vil følge op på Landbrugsstyrelsens mål om at være nået til bunds i sagerne senest den 30. juni 2019. 

Faktaboks

I perioden 2014-2018 er der givet 3749 tilsagn.

2152 sager er afsluttede og har resulteret i moderniseringer af stalde eller investeringer i ny miljøteknologi.

1. januar 2019 ventede mere end 500 sager fortsat på at blive behandlet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle