MRSA-bakterier i 17 danske heste – eksperter ikke bekymrede

Ny undersøgelse viser, at der er MRSA-bakterier i 17 ud af 401 heste. Det skriver Politiken i dag, onsdag. Både lektor fra Københavns Universitet, Peter Panduro Damborg, der er medforfatter til studiet, og Seges mener dog, at man trygt kan omgås heste og sende sine børn til ridning.

En gruppe forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut har undersøgt 401 heste, hvoraf 17 viste sig at bære MRSA-bakterien. De fleste bar på forskellige varianter af MRSA CC398-bakterien - bedre kendt som husdyr-MRSA - der kan smitte fra dyr til mennesker.

Tidligere mindre undersøgelser i 2005 og 2015 har ikke fundet tegn på MRSA-smittede heste i Danmark. Det skriver Politiken onsdag.

Forsker: Sygehuse skal til at holde øje med hestefolk

I Politiken giver professor og forskningsleder i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmostil dog udtryk for at han synes at de flere end 4 procent smittede af de undersøgte heste er ”forbavsende mange”.

Der kan ifølge ham være behov for, at ansatte i sundhedssystemet er opmærksomme på folk, der omgås heste.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen betyder de MRSA-ramte heste ikke, at der skal indføres nye procedurer for sygehuspersonalet. Hos Sundhedsstyrelsen er man ifølge Politiken enig i at man ikke skal frygte en tur på rideskolen. De påpeger samtidig at det altid er godt at have fokus på hygiejne når man omgås dyr.

Samme melding lyder fra Fødevarestyrelsen.

"Da vi ikke har nogen særlige forholdsregler for folk, der besøger svinebesætninger, så vil vi heller ikke gøre det her«, siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen," siger han til Politiken.

Både lektor fra Københavns Universitet, Peter Panduro Damborg, der er medforfatter til studiet, og chef for hesteafdelingen, Seges mener dog også, at man trygt kan omgås heste og sende sine børn til ridning.


Rapport før sommer

I december 2014 kom Fødevarestyrelsens MRSA-ekspertgruppe med en række anbefalinger. En af dem var, at forekomsten af husdyr-MRSA i andre produktionsdyr end svin, såsom kvæg, mink, fjerkræ og heste, bør undersøges.

Ifølge Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen, kommer undersøgelsen til at indgå i arbejdet i Fødevarestyrelsens MRSA-ekspertgruppe, der aflægger rapport før sommerferien

Seges maner til besindighed

Men Jørgen Kold, chef for afdelingen for heste, Seges, understreger, hvor lave tal, der er tale om.

Undersøgelsen viser også antallet af tilfælde, hvor mennesker, der har været i kontakt med heste, har fået konstateret MRSA-infektion, er yderst begrænsede. Det konkluderer et nyt studie fra Københavns Universitet. Der er helt konkret tale om tre tilfælde i 12 års perioden fra 2004 til 2015, hvilket kan ses i forhold til at det samlede antal MRSA infektioner hos mennesker var 1147 på blot ét år, nemlig 2015.

Ifølge Jørgen Kold, chef for afdelingen for heste i landbrugets videnscenter Seges, så bekræfter studiet tidligere forskning, der viser, at heste, ligesom andre dyr og mennesker, kan være bærere af MRSA.

"MRSA er en samfundsudfordring og selvom langt hovedparten af MRSA udfordringen, nemlig mere end 99,96 procent, skal adresseres udenfor hestesektoren, så vil vi i sektoren gøre alt for at medvirke til at vores del af udfordringen holdes på det meget begrænsede niveau," siger Jørgen Kold.

Og han bakkes op at en af medforfatterne til studiet.

"Man kan trygt sende sine børn til ridning. Det begrænsede fund af MRSA i heste bør ikke give anledning til bekymring," siger Peter Panduro Damborg.

Seges: lavt antal smittede heste

Hos Seges henviser man til hvor lille en andel af de samlede MRSA-infektioner, den hesterelaterede andel står for.

"Ser man på alle registrerede MRSA-infektioner hos mennesker i Danmark i 2015, så viser studiet, at den type MRSA, som kan relateres til heste, udgør 0,2 procent af de samlede husdyrrelaterede infektioner med MRSA. Da husdyrrelaterede infektioner kun udgør 18% af alle MRSA infektioner, så kan den hesterelaterede andel altså opgøres så lavt som 0,04 procent," siger Jørgen Kold.

Dette skal dog ses i relation til at antallet af heste er meget lavere end antallet af svin.

Det anslås på baggrund af registrerede heste, import, eksport, afgang og tilgang til hestebestanden, at vi har ca. 200.000 heste i Danmark.

I Sverige har man hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt,  siden 2007 optalt antallet af MRSA smittede dyr. De tal viser at antallet af registrerede smittede heste, svinger fra 1-9 tilfælde årligt. Med hunde tegner sig nogenlunde samme billede – med årlige tilfælde fra 2 til 7 antal smittede. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle