Nøglen til succes var samarbejde

Otte landmænd i Aalborg Kommune får lavet grønne udviklingsplaner i dialog med kommune og landboforening.

Af Per Henrik Hansen, på vegne af Seges-projektet Landbruget i Planlægningen. 

Målet er ambitiøst: Et frivilligt samarbejde mellem landmænd og kommune om udvikling af landbruget i en mere bæredygtig retning til gavn for både naturen, miljøet og landmanden selv.

Metoden er dialog mellem parterne om indholdet i den Grønne Udviklingsplan. Planen er en slags katalog over muligheder for klima-, natur- og miljøtiltag på bedriften, herunder muligheder for at mindske tab af kvælstof til vandmiljøet gennem skovrejsning, vådområder og minivådområder.

Stedet er Aalborg Kommune. Gennem de seneste måneder er kommunen gået ind i samarbejde med otte landmænd, der har sagt ja til at få lavet grønne udviklingsplaner. Det sker ved, at kommunale medarbejdere tager ud til køkkenbords-møder med hver enkelt landmand og derefter sætter en grøn udviklingsplan på papir. Det er op til landmanden selv, hvor meget eller lidt han vil følge planen.

Rådgiver med ved bordet

Med til hvert møde er også en konsulent fra landmandens landboforening. For seks af de otte vil det sige Agri Nord, for de to sidste LandboNord.

”Vi gør det, fordi vi rigtig gerne vil samarbejde med landbruget om en bæredygtig udvikling. Vi kommer længst med samarbejde”, siger Mette Larsen, miljømedarbejder i Aalborg Kommune.

Landmænd får flere muligheder for at bekæmpe rotter 16. november · 16:09

Michael Palsgaard, som er projektleder hos Agri Nord, ser gode perspektiver for metoden i forhold til at få gennemført den frivillige kvælstofindsats på 3.800 ton, som dansk landbrug skal levere inden 2021.

Gavn af miljøindsats

”Indtil nu har jeg været med til møder om en grøn udviklingsplan hos fire landmænd, og hos dem alle er der blevet talt om, hvordan vandmiljøet kan være med i planen. Der bliver set på, om den enkelte landmand kan have gavn af et vådområde eller et minivådområde.”

”Det viser sig, at når vi tager ud og taler om den konkrete bedrift, så er landmændene mere åbne over for at gøre noget i forhold til vandmiljøet, simpelthen fordi der for nogen er en reel fordel ved tilbuddet. Vi har til gengæld fået relativt få henvendelser på de generelle artikler og brede informationsmøder, vi har lavet”, siger konsulenten.

Glæde hos Seges

De grønne udviklingsplaner i Aalborg Kommune vækker begejstring på Seges Her er Katrine Kracht en af de konsulenter, der i årevis har arbejdet for øget samarbejde og dialog mellem landbrug og kommuner. Hun har fulgt processen med de nye planer i Aalborg på sidelinjen og siger:

”De grønne udviklingsplaner tager udgangspunkt i landmandens interesser og planer, og samtidig er de med til at realisere nogle af kommunens visioner og målet om kollektive virkemidler i forhold til kvælstof. Det er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at koordinere de to parters indsatser, og at landmand, rådgiver og kommune kan finde løsninger sammen”.

Aalborg Kommune vil fremover lave grønne udviklingsplaner sammen med mindst 10 landmænd om året, oplyser Mette Larsen.

Faktaboks

Sagen kort

  • Samarbejde i Aalborg Kommune
  • Otte landmænd er i 2016 gået ind i et samarbejde med Aalborg Kommune om et katalog over mulige natur- og miljøtiltag på den enkelte landmands bedrift, kaldet Grønne Udviklingsplaner.
  • Kommunens målsætning er mindst 10 nye Grønne Udviklingsplaner hvert år.
  • Konsulenter fra Agri Nord og Landbo Nord deltager i arbejdet.
  • De Grønne Udviklingsplaner kan få stor betydning for landbrugets levering af frivillige indsatser mod tab af kvælstof til vandmiljøet.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu