Naboer til vindmøller og solceller får støtte

Nu får borgere og kommuner bedre vilkår og rettigheder, når der bliver opstillet nye vindmøller og solceller. Det betyder, at naboer til nye vindmøller enten kan få kompensation eller ret til salg.

Regeringen har indgået aftale med Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om forbedrede vilkår for naboer til fremtidige vindmøller og solcelleanlæg.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen sikrer også bedre forhold for de kommuner, der medvirker til opstillingen af vind- og solenergi. Det skal være med at til sikre den fortsatte udbygning af vedvarende energi, der er nødvendig for at indfri regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030.

"Vindmøller og solceller er helt afgørende for at indfri regeringens ambitiøse klimamål. Men de er ikke altid populære naboer. Derfor forbedrer vi nu forholdende for naboerne til fremtidens landvind- og solcelleprojekter", siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

kan få kompensation

Med aftalen oprettes en salgsordning, der giver boligejere i tæt afstand til vindmøller eller solcelleparker mulighed for at sælge deres bolig til den virksomhed, der opstiller projektet.

Der oprettes samtidig en bonusordning, så naboer fremover får en årlig kontant og skattefri bonus fra energianlægget.

"Fremover kan naboerne vælge, om de vil sælge deres hus eller blive boende og få kompensation for et eventuelt fald i boligens værdi, når der opstilles vindmøller eller solceller. Bliver man boende, vil man desuden modtage en årlig kontant bonus", siger klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

pulje til kommuner

Med aftalen etableres der også en pulje til kommuner, der lægger jord til nye projekter. Midlerne i puljen kan anvendes til grønne formål i kommunen. Det bliver de virksomheder, der opstiller vindmøllerne eller solcelleparken, der skal finansiere ordningerne.

De nye ordninger evalueres i 2024 for at vurdere, om de har haft den ønskede effekt for fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energiprojekter. Loven fremsættes i februar 2020 og de nye ordninger kommer til at gælde for nye projekter efter lovens ikrafttrædelse.

Landvindmøller og solceller er den billigste form for vedvarende energi i Danmark og spiller derfor en central rolle i arbejdet for at indfri regeringens ambitiøse klimamålsætning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle