Naturfond udlodder 15 mio. kr. til lokal natur - frist 5. februar

Den Danske Naturfond udbyder en ny pulje på 15 mio. kr. til lokale naturprojekter. Midlerne kan gå til projekter i hele landet og er til rådighed for organisationer, lodsejere og ildsjæle med videre.

I 2016 kunne man for første gang søge om støtte til naturprojekter hos Den Danske Naturfond. Det blev til 60 ansøgninger og støtte til 18 projekter fordelt over næsten hele landet.

Som Landbrugsavisen.dk skrev dengang, så nappede eksempelvis landboforeninger en stor del af pengene.

Nu udbyder fonden en ny pulje på 15 mio. kr.

"Vi mærker en stor lokale interesse og engagement for den danske natur. Og vi har gode erfaringer med at give penge til lokale naturprojekter. Det er en fornøjelse at følge lokale ildsjæle, der knokler for at gøre en særlig indsats for naturen i netop deres lokalområde. Derfor stiller vi en ny naturpulje til rådighed for projekter i 2018", siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen, i en pressemeddelelse.

Projekterne skal have en konkret og målbar effekt for naturen. Det kan være projekter, som giver en bedre naturpleje i et område eller projekter, som skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

"Projekterne må meget gerne gøre en indsats for de naturtyper og sjældne plante- og dyrearter, som vi ved, har det svært. Men vi kan også give støtte til mere almindelig natur. Desuden lægger vi vægt på, at projekterne skaber varige forbedringer, er lokalt forankrede og helst foregår i et bredt, lokalt samarbejde mellem ildsjæle, lodsejere, organisationer og myndigheder", siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

Med de første 18 projekter fra 2016 bliver heder, klitter, overdrev, kær, enge, søer og gammel skov sikret eller genskabt. Arter som løvfrø, løgfrø, markfirben, flagermus, havlampret og kommabredpande får det også bedre. Det samme gør sjældne orkidéer, mosser og svampe.

I otte af de 18 projekter fra 2016 er der tale om projektsamarbejder med landboforeninger og- eller lodsejere. Projekterne modtog mellem 90.000 kr. og 1,5 mio. kr i støtte.

LandboNord har eksempelvis fået 1,5 mio. kr. til et projekt om at skabe mere sammenhængende natur til udvalgte arter, bl.a. den sjældne sommerfugl kommabredpande og løgfrøen. Projektet dækker arealer ved Skallerup Indlandsklitter og Nørlev Sø i Nordjylland (7,3 hektar).

Agri Nord har på vegne af lodsejere fået 789.000 kr. til naturforbedringer i Tostrup Bakker mellem Aalborg og Nibe (22 hektar). Målet er mere og bedre naturpleje ved afgræsning mv.

Faktaboks

Der er ansøgningsfrist til naturpuljen den 5. februar 2018.

Blandt de indsendte ansøgninger udvælges de bedste projekter til en anden runde.

I anden runde skal der udarbejdes en mere uddybende og detaljeret ansøgning inden midten af april måned.

Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvem der får støtte, og der bliver givet tilsagn inden sommerferien, så projekterne kan gå i gang fra sommeren 2018.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle