Naturmødet bød på enige politikere: Ønsker mere urørt natur - men slås om procenterne

Dagens virtuelle møde med Folketingets partiledere, eller deres stedfortrædere, fra Folketingets partier viste stor opbakning til fortsat landbrug – men EU's procentmål er der uenighed om.

Naturmål er vigtige – og vi ligger nummer sjok i EU, når det gælder tilsidesættelse af arealer til natur og biodiversitet. Det blev klart under en af debatterne med folketingets partiledere under Naturmødet fredag.

Og selvom der blev argumenteret for, at de nye naturnationalparker vil gøre en forskel, er det er langt fra nok mener flere.

EU foreslår, at 30 procent af landes areal både til lands og til vands udlægges, hvor 10 procent skal være streng beskyttelse.

"Er I enige?", spurgte Naturmødets ordstyrer Mette Walsted Vestergaard. 

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil ikke så underligt gerne leve op til EU's biodiversitetsstrategi, som den hedder, om at 30 procent af land og hav afsættes til natur.

Hun var selv med til at beslutte målet i EU.

"Hvor stor en del skal Danmark have af ansvaret for bedre miljø i EU? Vi vil have 75.000 hektar urørt skov og 15 naturnationalparker i hele Danmark for netop at give plads til naturen. Det har et flertal i Folketinget besluttet, og det bakker befolkningen i høj grad op om”, understregede en meget tilfreds miljøminister. 

Mener procentsats er for høj

De radikales formand Sofie Carsten Nielsen medgav, at Danmark skal leve op til EU's målsætninger og vi skal være et foregangsland. Andre partiordførere som Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Mette Abildgaard fra de konservative havde indvendinger mod procentsatserne på 30 og 10.

"Lad os sætte nogle mere håndfaste og håndgribelige naturmål: Hvor mange flere overdrev og enge skal vi have i 2030 for eksempel, det gør det nemmere at forpligte hinanden på", sagde Mette Abildgaard.

"Procenttal er en gratis omgang at slynge ud i EU, men naturen i Danmark er nu anderledes end i Sverige eller Spanien", pointerede Pernille Vermund.

Vestres Marie Bjerre understregede, at partiet har presset på for at få sat naturmål: "Vi har et stort og effekt landbrug. EU målene må ses i en større sammenhæng, og det skal gøres klogt".
 

Faktaboks

Naturmøder har fundet sted siden 2015. Sidste år var det første gang, hvor det var virtuelt. Naturmødet slutter 29. maj.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle