Naturplejer og økolog tredobbelt ramt af forsinkede EU-tilskud - nu har hun solgt bilen

Bilen er solgt og selvom svigermor har skrevet til ministeren og bedt om en forklaring, er pengene ikke kommet.

Deltidslandmand Sirid Marie Kaatmann, Sinding ved Herning, er tredobbelt ramt af Landbrugsstyrelsens IT-problemer. De betyder, ifølge de seneste meldinger fra styrelsen, at der kan gå yderligere op til seks måneder før de sidste 1.200 sager med økologisk arealtilskud og plejegræstilskud vil blive udbetalt.

For Sirid Marie Kaatmann betyder det, at hun hverken har modtaget sit økologiske arealtilskud, eller naturpleje-tilskuddet. Grundbetalingen kom først for en måned siden, som en slags a conto udbetaling, og der mangler endnu ca. 85.000 kr. I alt venter hun på 200.000 kroner.

"Jeg ved da godt, at der er nogen med større produktion end jeg, som heller ikke har fået deres penge. Men det er et reelt stykke arbejde, vi gør for staten. De har ansat os til at lave natur. Så synes jeg da, det er utilfredsstillende, at man ikke får sin løn”, siger Sirid Marie Kaatmann.

Kender problemet

Sirid Marie Kaatmann kender alt til problematikken om forsinkede udbetalinger af tilskud og IT-problemer i Landbrugsstyrelsen.

Hun er selv landbrugskonsulent, men som deltidslandmand er hun også personligt berørt af Landbrugsstyrelsens forsinkede udbetalinger.

Hun aner i dag ikke, hvornår de godt 200.000 kroner, hun mangler, kommer til udbetaling, efter at Landbrugsstyrelsen i sidste uge måtte melde ud, at en del naturplejere og økologer kommer til at vente op til et halvt år mere på de allerede stærkt forsinkede udbetalinger.

Naturpleje for stat og kommune

For Sirid Marie Kaatmann og hendes kæreste Christian betyder de udestående 200.000 kroner, at de mangler en væsentlig indtægt.

Parret driver naturpleje med heste, Dexter-kvæg og får, dels på naturarealer ved Dollerup syd for Viborg og desuden på kommunale naturarealer ved Herning.

I alt 105 hektar, hvoraf 45 hektar er med økologitilsagn.

Men hverken lønnen for sidste års naturpleje eller det økologiske arealtilskud for 2019 er kommet til udbetaling.

Grundbetalingen fik Sirid Marie Kattmann først for en måned siden og der mangler endnu en sjat af den, fordi nogle betalingsrettigheder endnu ikke er endeligt beregnet - pga en it-fejl fra 2017.

Nyt svar hver gang

De godt 200.000, som Sirid Marie Kattmann venter på, er en stressfaktor.

Når hun har ringet til Landbrugsstyrelsen, har hun fået et nyt svar hver gang: En gang fik hun at vide, at det hele lå klar til udbetaling. Næste gang var svaret, at de slet ikke var begyndt.

”Det eneste, de kunne svare med sikkerhed var, at vi ville få pengene inden 30. juni 2020. Men nu holder den dato ikke engang, vi har i alt fald intet hørt”, siger Sirid Marie Kaatmann.

”De siger, at banken må vise forståelse. Men vi kan ingenting få på skrift, som vi kan vise dem i banken”.

Bilen er solgt

Til august forfalder forpagtningsafgiften til kommunen på godt 60.000 kroner og der er brug for likviditet til foder til dyrene i vinterhalvåret.

Forpagtningsafgiften til staten er betalt forud for 2020 en gang i foråret – selvom lønnen for 2019 ikke er udbetalt.

”Vi har da talt om at sælge nogle af dyrene, men vi skal jo have de dyr, der er forudsat i vores aftaler om naturpleje. Så nu har vi solgt den ene af vores to biler, vores økonomi kan ikke bære to, som sagerne står”, siger Sirid Marie Kaatmann, som ikke lægger skjul på, at den manglende indtægt er en stressfaktor.

Svigermor skrev til minister

Sirid Marie Kaatmanns svigermor er så forarget på sin søns og svigerdatters vegne, at hun i foråret har skrevet til fødevareminister Mogens Jensen.

Svaret var venligt, men intetsigende, at pengene ville komme senest 30. juni.

Det ser det så ikke ud til, at de gør, selvom det er et EU-krav, at EU-tilskud skal udbetales senest 30. juni.

”Det havde været endnu mere strengt, hvis vi ikke havde vores job ved siden af. Men det er endda hårdt nok for mig at vente på de godt 200.000 kroner. Som ret nyopstartet skal der ikke meget til at tippe læsset”, siger Sirid Marie Kaatmann.

L&F: ”Dybt kritisabelt”

I Landbrug & Fødevarer lyder der skarp kritik af situationen, som betegnes som ”dybt kritisabel”

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, og Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen har igen skrevet et fælles brev til fødevareminister Mogens Jensen med en opfordring til, at gennemføres straksudbetalinger på 80 pct. af de ansøgte beløb på ordningerne.

Samtidig apellererer L&F til, at der én gang for alle etableres et system, der kan håndtere a conto eller straks-udbetalinger til landmændene al den stund forsinkelser er mere reglen end undtagelsen.

Allerede nu tegner der sig således et foruroligende billede af, at 2020-udbetalingerne vil begynde senere end i mange år – mindst to måneder senere.

Politikere reagerer

De mange nødråb fra landmænd og kritikken fra L&F har også fået en række folketingspoitikere til at reagere.

Der har været indkaldt til samråd af en række Venstre-politikere (Anni Matthiesen, Jacob Jensen og Erling Bonnesen), ligesom en række folketingspolitikere har stillet en række skriftlige spørgsmål.

Jacob Jensen (V) har spurgt til mulighederne for at give en rentegodtgørelse til naturplejere der får udbetalt deres tilskud senere end den forudsatte frist.

Hans Chr. Schmidt (V) spørger til muligheden for delvis forskudsudbetaling af tilskud til naturpleje i lyset af EU-drøftelser og corona.

Rene Christensen (DF) har spurgt til mulighende for straksudbetaling af EU-tilskud til naturplejere  på samme måde som erhvervsministeriet har gennemført straksudbetalinger af LAG-midler.

Spørgsmålene er endnu ikke besvaret.

Faktaboks

Landbrugsstyrelsen begrunder forsinkelserne med, at de resterende sager på plejegræs- og økologiordningen skal behandles manuelt, samt at en række sager i begge ordninger er ramt af IT-fejl.

Styrelsen oplyste 17. juni, at den havde udbetalt tilskud til plejegræs til 84 pct. af ansøgerne. I alt ca. 93 mio kr. til ca. 3.900 landmænd. De sidste 16 pct. af naturplejerne venter på at få udbetalt, hvad der ifølge L&F svarer til 22 pct. af det samlede tilskudsbeløb.

Styrelsen oplyste samtidig at den havde udbetalt økologisk arealtilskud til ca. 87 pct. af ansøgerne. I alt ca 259 mio. kr. til ca. 3.000 landmænd. De sidste 13 pct. mangler i flg. L&F at få udbetalt et beløb svarende til 31 pct. af tilskudspuljen.

I alt udestår udbetalinger af 120 mio kroner til økologer og naturplejere, som i værste fald først udbetales ved udgangen af 2020.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle