Naturplejer rystet efter hårdhændet kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen

Naturplejers anklage: Det var mishandling, da tre dyrlæger og tre betjente tjekkede velfærden hos hans 15 naturpleje-kalve. Veterinærchef mener, at kontrollen foregik helt efter bogen.

Fødevarestyrelsens kontrol af velfærden hos naturpleje-kalve i Mols Bjerge udviklede sig ved et kontrolbesøg i april så voldsomt, at det nærmede sig dyremishandling.

Det mener dyrenes ejer, naturplejer John Højager Jensen. Han har sammen med sin advokat klaget over forløbet.

"Før var mine kalve håndtamme og nemme at håndtere. Nu løber de, når man kommer. Jeg forstår ikke, hvorfor mine dyr skulle håndteres på den måde. Efter min opfattelse var det dyremishandling", siger han.

Kontrolbesøget fandt sted 21. april, hvor tre betjente, Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge og yderligere to rekvirerede dyrlæger mødte op for at kontrollere huld og studningsmetode hos 15 naturplejekalve, som de forinden havde krævet indfanget.

I fangfolden blev de små og normalt tillidsfulde kalve bedøvet. Det virkede dog kun delvist, flere kalve vaklede rundt i fangfolden og sprællede under håndteringen, hvilket fremgår af nogle små videoklip. I følge John Højager blev de tvunget ned med greb i mulen og holdt på plads med et reb om bagbenet, som en betjent trak i.

"De trak benet næsten op til halsen. Det var meget voldsomt", siger John Højager.

"Den embedsdyrlæge bør slet ikke have med dyr at gøre. Når man ved, hvor små sko Fødevarestyrelsen går i, når det gælder landmænd og chauffører, er man fuldstændig i chok over at se, hvordan de selv håndterer dyrene", mener advokat Lauge Fastrup, Thisted.


Den halvbedøvede kalv blev trukket ned og fikseret af en dyrlæge, som stak fingrene ind i kalvens næsebor. Privatfoto


Betjentene slog et reb om et bagben på kalvene for at holde dem i ro. De hårde træk var voldsomme og smertefulde for kalvene, vurderer John Højager. Privatfoto

Et år med ’heksejagt’

John Højager Jensen har drevet naturpleje med helårsgræsning i Mols Bjerge i de sidste otte-ni år og har flere folde på i alt 130 ha til alle dyrene, i alt 120 kreaturer og 13 ponyer.

Indtil i vinter er det gået uden problemer. I strenge vintre, hvor der ikke er næring nok på arealerne, bliver dyrene tilskudsfodret med wrap og hø - altid efter en foderplan, som aftales med Nationalpark Mols Bjerge.

"Jeg vil have dyr, der er sunde og har det godt", siger John Højager.

I år var anderledes. Efter sagen om Naturstyrelsens sultende kreaturer i Mols Bjerge er stemningen i området betændt, og John Højager føler sig udsat for noget nær heksejagt.

Borgere og organisationer overvåger området og er optaget af at finde nye eksempler på dårlig dyrevelfærd i naturplejen. For første gang i sin tid som naturplejer er John Højager Jensen blevet meldt til politiet flere gange af personer, der mener, at han har sultet sine dyr.

Samtidig har han igen og igen oplevet hærværk: Vandings- og strømforsyning ødelægges, hegn klippes i stykker. Det har fået politi og Fødevarestyrelsen på banen: Hans dyr og arealer er blevet kontrolleret gentagne gange, og han er sigtet for dyremishandling. En anklage, der belaster familien voldsomt.

"Det påvirker hele familien meget at have den skygge hængende over hovedet: At vi er ’dyremishandlere’".

Kalvene blev bedøvet af en dyrlæge med en langt spid inden kontrollen. Bedøvelsen efterlod flere kalve halvbedøvede og blødende. privatfoto

"Elastik i metermål"

Efter en række visuelle kontroller vurderede Fødevarestyrelsen, at flere af hans dyr var kritisk underernærede. Det var bare tre dage efter, at han selv og Nationalpark Mols Bjerge havde lagt en foderplan, og efter at hans egen dyrlæge og to kvægkonsulenter fra Seges havde beset hans dyr og fundet, at de var vintertynde, men slet ikke kritisk.

Uenigheden om huldvurdering er derfor også et af hans og advokatens kritikpunkter.

"Det er elastik i metermål, hvis Fødevarestyrelsen huldvurderer efter interne kriterier, som ikke er kendt i erhvervet", siger advokat Lauge Fastrup.

John Højager Jensen hjemtog de dyr, Fødevarestyrelsen havde kritiseret, fodrede dem op og satte dem ud igen, selv om styrelsen havde sagt, at de aldrig ville blive gode.

"De har det godt, er ved godt huld og omgås fint de andre dyr", siger han.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod John Højager Jensen.

Veterinærchef: Kontrol var helt efter bogen

Fødevarestyrelsen afviser, at John Højager Jensens kalve blev behandlet unødigt voldsomt ved kontrollen 21. april.

Veterinærchef Flemming Kure Marker, VeterinærNord, udtrykker dog forståelse for, at både kontrol og bedøvelse kan virke voldsomt, når man som John Højager er genstand for myndigheders kontrol.

"Der er noget på spil for dem, vi er ude at kontrollere, og de færreste oplever situationen som behagelig".

Flemming Kure Marker understreger, at han ikke kan gå detaljeret ind i sagen, da ’det er politiets sag’, og at Fødevare- styrelsens rolle har været at yde politiet dyrlægefaglig assistance.

"Det betyder, at jeg ikke kan udtale mig om den konkrete sag".

Veterinærchefen mener dog, at den måde, kontrolbesøget foregik på, er helt efter bogen, og at det i den konkrete undersøgelse var nødvendigt at bedøve kalvene.

"Det har noget at gøre med sikkerheden for de folk, der skal håndtere dyrene".

Det er heller ikke kritisabelt, at kalvene ikke var fuldt bedøvede, mener han.

"Helt generelt forsøger man altid at bedøve dyrene mindst muligt. Der er altid en risiko ved at bedøve - hvis det er for kraftigt, kan dyrene dø af det".

Veterinærchefen vil ikke vurdere, om en dyrlæges greb i mulen på kalvene var nødvendigt eller ikke.

"Jeg har ikke set, hvordan det er foregået, men det er ikke ukendt praksis i særlige situationer at håndtere kvæg via mulen".

Fødevarestyrelsen har efter kontrolbesøget afgivet en udtalelse til politiet og har i følge Flemming Marker herefter ikke mere at gøre med sagen.

Faktaboks

Meldt til politiet i flere omgange

  • John Højager er sigtet for dyremishandling efter gentagne gange at være meldt til politiet af borgere, der færdes i Mols Bjerge.
  • De mener, at hans dyr har sultet i vinter, selv om hans egen dyrlæge og Seges’ konsulenter ikke fandt deres huld kritisk.
  • 21. april fik han et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen og politiet. En bekendt har fotodokumenteret. 
  • Naboer i Mols Bjerge er Naturstyrelsen og Molslaboratoriet, som begge deler vandene pga. af deres naturpleje-metoder. 
  • Naturstyrelsen udløste i februar en skandale, da flere af styrelsens dyr døde af sult. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle