Naturstyrelse forlænger betalingsfrist for pressede naturplejere

Forsinkede EU-tilskud til naturpleje får Naturstyrelsen til at udsætte opkrævning af forpagtningsafgifter med fire måneder til 1. august.

Naturstyrelsen har besluttet at udsætte opkrævningen af forpagtningsafgifter hos landmænd, der udfører naturpleje på styrelsens arealer.

I stedet for at betale 1. april kan landmændene i år vente til 1. august.

Det sker i lyset af, at landmænd med naturpleje i år er ekstraordinært hårdt presset på likviditeten, fordi Landbrugsstyrelsens udbetalinger af EU-tilskud til naturpleje er forsinket på ubestemt tid.

»Vi er afhængige af forpagterne i naturplejen, ligesom de er afhængige af at kunne få deres dyr på græs. Derfor imødekommer vi den økonomiske usikkerhed, som nogle forpagtere er havnet i, ved at give forpagterne mulighed for at vente med at betale afgift for leje af Naturstyrelsens arealer i foråret 2020«, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

I alt 4.700 landmænd med naturpleje har ventet utålmodigt på deres tilskud siden december 2019.

»Det manglede bare«

»Det manglede bare. Det var på tide«, lyder reaktionen på udsættelsen fra Henrik Skafte, Havdrup på Sjælland.

Den sjællandske landmand har været professionel naturplejer og afgræsset arealer for Naturstyrelsen med sine Hereford-køer gennem 30 år.

Han skulle have lagt omkring 100.000 kroner i forpagtningsafgift til Naturstyrelsen 1. april.

Det er penge, han ikke har, eftersom han på linje med 4.700 andre landmænd med naturpleje fortsat venter på at få udbetalt naturplejetilskuddet for 2019 fra Landbrugsstyrelsen. Derfor er udsættelsen af fristen en lettelse her og nu.

Minister forstår

Naturstyrelsens udsættelse har i flere uger været forhandlet internt i Miljø- og Fødevareministeriet, og fødevareminister Mogens Jensen glæder derfor sig over Naturstyrelsens beslutning, fremgår det af en skriftlig kommentar fra ministeren.

»De forsinkede udbetalinger af tilskud fra Landbrugsstyrelsen har forståeligt nok været meget frustrerende for mange landmænd. Derfor er jeg glad for, at Naturstyrelsen nu imødekommer en del af dem ved at udsætte forårets opkrævning af forpagtningsafgifter til 1. august 2020«, siger Mogens Jensen.

»Vi skylder en sikkerhed til de landmænd, der stiller græssende dyr til rådighed for at sikre den rette naturpleje af statens naturområder. Det får de nu, siger fødevareministeren.

Mogens Jensen understreger, at udfordringen nu er at forhindre, at landmændene fremover havner i samme usikre situation.

»Jeg har sagt klart og tydeligt til Landbrugsstyrelsen, at det her må op i gear. Det skal gøres bedre i fremtiden«, siger Mogens Jensen.

»Bank for staten«

Det er udtalelser, Henrik Skafte er helt enig i. Han understreger, at der er behov for en permanent løsning.

»Det er ikke rimeligt, at jeg hvert år skal leje bank for staten i mange måneder. De mennesker, der sidder og administrerer, får deres løn hver måned, så de må kunne se problematikken. Det eneste rimelige må være, at vi betaler til Naturstyrelsen, når vi har fået pengene fra Landbrugsstyrelsen«.

Lille plaster

Mette Guhle, naturplejer fra Dianalund i Vestsjælland, er helt på samme linje.

»Det er tredje gang, vi oplever store forsinkelser af udbetalingerne fra Landbrugsstyrelsen og det bliver sikkert det samme til næste år. Så sidder vi der igen og skal til at tage kampen. De er nødt til at finde en permanent løsning - ellers bliver det her bare et lille plaster på et stort, åbent sår«.

Mette Guhle og Henrik Skafte har begge tidligere i artikler i LandbrugsAvisen gjort opmærksom på urimeligheden i, at naturplejere skal betale forpagtningsafgifter forud 1. april hvert år, mens Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskud til naturpleje bagud - og lovligt kan vente til 30. juni hvert år.

Dermed risikerer landmænd at skulle vente op til 15 måneder, før de ser indtægterne for den naturpleje, de har haft udgifter på året før.

Naturstyrelsen giver i 2020 mulighed for henstand indtil 1. august 2020 til alle de berørte forpagtere, der måtte ønske det, og hvor styrelsen kan godkende en udsættelse.

Naturstyrelsen vil hurtigst muligt og inden 1. april kontakte alle forpagtere med vilkårene for betalingen i 2020.  I praksis vil opkrævning for betaling af den årlige rate for forpagtning pr. 1. april fortsat blive sendt ud, men der vil ikke blive pålagt et rykkergebyr eller morarenter, såfremt betalingen sker inden 1. august 2020.

L&F ønsker varig løsning

I Landbrug & Fødevarer glæder viceformand Lone Andersen sig over, at fødevareminister Mogens Jensen har lyttet til den kritik, som også L&F har fremført.

"Jeg er glad for at fødevareministeren har lyttet til vores opråb, og udsætter betalingen af forpagtningsafgift for de landmænd, der plejer statslige arealer. Det løser dog desværre ikke den grundlæggende udfordring med sene udbetalinger af tilskud fra Landbrugsstyrelsen", siger Lone Andersen..

"Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at der findes en varig løsning for udfordringerne for alle naturplejere – altså at der kommer hurtig udbetaling af tilskuddet fra Landbrugsstyrelsen! Og forskudsudbetaling i de tilfælde, hvor løsningen lader vente på sig".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle