Nyt om navne

Untitled image

Nyt job

Alberte Christoffersen

VKST

Den 1. oktober kunne VKST byde velkommen til Alberte Christoffersen. Alberte indtræder i rollen som Økonomi- og virksomhedsrådgiver på vores kontor i Sorø. Hun er uddannet finansøkonom og er opvokset på en landbrugsejendom på Møn, hvilket har givet hende stor forståelse for landbrugssektoren og dens udfordringer. Alberte vil spille en central rolle i VKST i at rådgive kunderne om økonomi og virksomhedsstyring, og skal fungere som økonomisk sparringspartner og hjælpe med regnskaber.