Nyt om navne

Untitled image

25 års jubilæum

Jens Christensen

Østdansk Landboforening

Økonomikonsulent Jens Christensen kan 1. marts se tilbage på 25 produktive år i Østdansk Landboforening.

Jens Christensen assisterer folk fra landbrugserhvervet samt andre erhverv med økonomiske forhold, - herunder budgetter, skat og årsregnskaber, sparring omkring finansiering og generationsskifter. Kort sagt en blandet landhandel som Jens kalder det.
Oprindeligt har Jens Christensen en landmandsuddannelse, som han tog i 1981 og læste efterfølgende til landbrugstekniker. I 1987 begyndte jubilaren i Ringstedegnens Landboforening, som økonomirådgiver. Her videreuddannede han sig til registreret revisor. Ni år senere, i 1996, blev Jens ansat i Østdansk Landboforening.
Jens Christensen er respekteret og kendt for sin store arbejdskapacitet samt gode relationer.