Nyt om navne

Untitled image

Nyt job

Maja Bertelsen

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Maja Bertelsen er nyansat konsulent i husdyrteamet hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Hun er uddannet agrobiolog fra Aarhus Universitet, og så har hun netop afsluttet sin ph.d. fra gruppen ”Adfærd, stress og dyrevelfærd” på Aarhus Universitet, Department of Animal and Veterinary Sciences. I innovationscenteret skal Maja arbejde med kvæg og kvægets plads i den moderne, økologiske produktion – herunder som afgræsser, som højkvalitetsfødevare (mælk og kød) samt ko-kalv systemer og de fordele og udfordringer, der opstår for dyrevelfærden i sådanne systemer.